Reorganizuojama Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Aušra Židžiūnienė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Vyriausybė pritarė Alytaus dailiųjų amatų, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo bei Druskininkų amatų mokyklų reorganizacijai. Alytaus dailiųjų amatų mokyklą numatyta prijungti prie Kauno taikomosios dailės mokyklos ir įkurti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu, po reorganizacijos Alytuje bus užtikrinta didesnė ir geresnės kokybės menų srities profesinio mokymo paslaugų pasiūla ir prieinamumas, sisteminga pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Apie kaitos procesą ir su tuo susijusius iššūkius kalbamės su Alytaus dailiųjų amatų mokyklos vadovu Arvydu ŠVIRMICKU.

 

Kaip bus valdoma Alytaus dailiųjų amatų mokykla po reorganizacijos?

Tam yra kelios galimybės, kurios dar nėra galutinai aiškios. Mokykla išskirtinė, puoselėjanti tradicinius amatus, technologijas, manau, kad jos savarankiškumas sudaro galimybes priimti netradicinius sprendimus organizuojant ugdymo procesą. Kokie bus valdymo pokyčiai, aiškiau bus tada, kai patvirtins struktūrą ir etatus.

 

Ar manote, kad reorganizacija palies darbuotojų (mokytojų ir personalo) etatų klausimą? Kaip?

Jeigu nebus nustatomos mokinių priėmimo kvotos kaip inžinerinio profilio specialybėms, o atsižvelgiama į tai, kad meninės krypties mokinių ir taip nėra daug, mokyklos Lietuvoje tik dvi, tai mokytojai ir personalas dirbs taip pat, kaip ir dirbo. Negalime priimti daugiau mokinių, negu lig šiol planuota, nes nėra papildomų auditorijų, o ir poreikio nėra rengti didesnio kiekio amato meistrų. Manome, kad mūsų galimybės ir poreikiai šiuo metu yra subalansuoti.

 

Kokius galėtumėte įvardyti reorganizacijos pliusus ir kokių trūkumų pastebite?

Tikėtina, kad bus galima naudotis abiejų mokyklų mokymo programomis. Apskritai, ugdančių žmonių kūrybiškumą, lavinančių estetinį skonį, puoselėjančių tradicijas ir tautiškumą mokyklų galėtų būti daugiau, o ne mažiau. Meninės krypties mokyklos dydis (mažumas), manau, ne kliūtis jai egzistuoti. Atvirkščiai – valstybė turėtų daugiau dėmesio skirti kultūros ugdymo pagrindams, kūrybiškumui skatinti, tradicijoms puoselėti.

 

Kokias mokymo programas Alytaus dailiųjų amatų mokykla šiandien įgyvendina? Ar jas išsaugosite? O gal reorganizavus atsiras daugiau programų?

Rengiami juvelyrai, interjero apipavidalintojai, fotografai, dailiosios tekstilės gamintojai. Taip pat esama specialybių specialiųjų poreikių mokiniams: pynėjai iš vytelių, keramikai ir tekstilės amatininkai. Esamoms specialybėms turime gerą techninę bazę. Tikėtina, kad bus galima naudotis šiomis programomis, nes naujoms neturime papildomų patalpų ir techninės bazės. Galbūt galėtų pagal esamas specialybes atsirasti universalesnių specialybinių programų.

 

Jūsų nuomone, ar reorganizacija padės sutaupyti valstybės lėšų?

Menų srityje sunku taupyti… Be paramos kultūra nelabai sugeba išgyventi. Šios mokyklos tikslai ir buvo puoselėti bei ugdyti tradicinių amatų meistrus. Sutaupyti visada galima, jeigu toks pagrindinis tikslas…

 

Teigiama, kad įkūrus Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialą bus užtikrinta didesnė ir geresnės kokybės menų srities profesinio mokymo paslaugų pasiūla ir prieinamumas, sisteminga pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Kaip planuojama tai daryti?

Turime tikslą kartu su miesto savivaldybe sukurti darbo vietas amatininkams ir jaunuoliams, turintiems negalią. Mokyklos kieme kuriamos atskiros negalią turintiems mokiniams skirtos dirbtuvėlės, kuriose skatinsime pradėti savarankišką darbinę veiklą. Šiuo metu jie savarankiškai kuria keramikos dirbinius, priima užsakymus, rengiasi mugėms. Ateityje tikimės, kad kartu dirbs patyrę amatininkai ir, galbūt, net vadovaus dirbtuvėlėms. Kol kas juos prižiūri specialistai. Ar tapus Kauno mokyklos filialu bus užtikrintas tęstinumas? Nežinau…

 

Kokias nuotaikas šiandien išgyvenate? Ar tai tiesiog kaita, kuri buvo reikalinga?..

Sunku nuspėti, koks išties pokyčių tikslas. Ar taupyti lėšas ugdymui, kai reikia naujausių (ne pigiausių) technologijų, naujausių kokybiškų medžiagų ir besitobulinančių mokytojų, yra realu, tinkama? Tikslingai naudoti lėšas – taip. Tai reikia daryti nuolat. Bet meninės krypties ugdymo procese be nuolatinio dėmesio ir paramos nematau perspektyvų. Turi būti ilgalaikės strategijos tradicijų, kultūros paveldui puoselėti. Tai sistemingas darbas ir nuolatinis, nepertraukiamas procesas. Ar tokia kaita ir turi šį tikslą?..

 

Kaip Rugsėjo 1-ąją atrodys Alytaus dailiųjų amatų mokykla? Ar mokiniai ir mokytojai jau nuo naujų mokslo metų pradžios pajus kaitos procesą?

Manau, kad mokiniai ras tai, ką žino apie mokyklą. Nemanau, kad pavadinimas pakeis mokymo turinį. Mokytojai, kurie dirba, kad išugdytų gerus amatininkus, skirtumų neturėtų pajusti. Mokykla skiria daug dėmesio informacijos sklaidai. Tikimės, kad ateis mokytis gabių mokinių… Na, o mes juos parengsime gerais amato meistrais.

Keramikos verbos

Kaip žinoma, Alytaus dailiųjų amatų mokykloje šiuo metu mokosi tik 149 mokiniai, todėl ir nuspręsta dviejų mokymo įstaigų, orientuotų į vienos srities specialistų rengimą, pajėgumus konsoliduoti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.