Projektų metodai priešmokyklinėje grupėje

Agnė Požarnenkova
,
Trakų. r. Lentvario Motiejaus Šimelionio g-jos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja

Projektų metodas yra susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, „ugdymu kiekvienam ir visiems“. Tam, kad vaikai įgautų sėkmingo mokymosi patirčių ir pasiruoštų mokytis pagal pradinio ugdymo programą, labai svarbu sėkmingai ir tikslingai įgyvendinti projektines veiklas priešmokyklinėje grupėje.

 

Įgyvendinant projektų metodus daug dėmesio skiriu šiuo metu aktualioms inovacijoms. Ugdant vaikus taikomos IT priemonės, kurios pritaikomos įvairiose veiklose. Inovatyvios veiklos bei priemonės padeda vaikams įgyti elementaraus IT išmanymo ir kritiško naudojimo paskirtis. Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai naudojasi IT informacijai gauti, išsaugoti, kurti, leidžia patiems vadovauti procesui.

 

STEAM veiklos supažindina vaikus su biologijos, matematikos, inžinerijos, technologijų pagrindais. Visa tai darome, taip, kad nebūtų nuobodu, kad būtų žaisminga ir įdomu. Pastebėjau, kad vaikai nuolat mėgsta eksperimentuoti, atliekant tiek technologijų, tiek inžinerijos užduotis, tam pasitelkiant matematikos ir inžinerijos užduotis, o vaikai kiekvienas savotiškai yra kūrybinga asmenybė, todėl prie viso to atsiranda ir menas, kūryba, vaikų išlaisvinta vaizduotė.

 

Į vaiką orientuota pedagogika, raidai palanki praktika ugdo vaikų kūrybingumą, gebėjimą mokytis, savarankiškumą, stiprina bendrąsias kompetencijas, plečia jų akiratį. Aiškiai pastebiu, kaip projektų veiklose atsiskleidžia kiekvieno vaiko gebėjimai mokytis, rašymo elementai, gebėjimas savarankiškai pasirinkti priemones, kūrybingai atlikti užduotį nuo sumanymo iki rezultato. Vaikams atsiranda motyvacija veikti, planuoti, tyrinėti, bendradarbiauti su grupės draugais.

 

Įgyvendinant projektus atsižvelgiu į bendruosius programos tikslus, priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus, poreikius, patiriamus ugdymosi sunkumus, vaikų pasiūlymus projektinėje veikloje, tėvų įtraukimą į ugdymosi procesą.

 

Naudota literatūra: Projektų metodas priešmokyklinėje, Vilnius 2021

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.