Projekto „Erasmus+” eksperto vizitas Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje

Loreta Kumparskienė
,
projekto koordinatorė 

2023 m. kovo 31–balandžio 4 dienomis Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje lankėsi kviestinis ekspertas Atila Lukic iš Kroatijos Osijeko miesto Tehnička škola i prirodoslovna gimnazijos. Šio vizito tikslai – perduoti gerąją patirtį siekiant užtikrinti sėkmingą mokinių, turinčių skirtingų mokymosi poreikių, mokymosi patirtį per dalykines pamokas ir pristatyti neformalaus ugdymo metodų taikymą formaliojo ugdymo kontekste. Atila Lukic – tyrėjas, nagrinėjantis politikos teorijos paradigmą ir šiuo metu Zadar universitete ruošiantis daktaro disertaciją etnologijos ir antropologijos srityje. Jis dėsto sociologiją Osijek universite ir taip pat dirba Tehnička škola i prirodoslovna gimnazijoje, pavadintoje Rudero Boškovico vardu, kur moko sociologijos, filosofijos bei etikos ir veda teminius neformalaus ugdymo užsiėmimus.

 

Erasmus+ projekto svečias ne tik stebėjo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių ir anglų kalbų, istorijos, dailės pamokas, integruotą chemijos ir technologijų pamoką, matematikos pamoką pradinėje klasėje, bet ir pats organizavo klasės valandėlę IIIa gimnazinėje klasėje, kurioje paskatino mokinius diskutuoti apie bendražmogiškas vertybes, pasiūlė įvairių komandinių užduočių, stiprinančių pasitikėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinančių lyderystę.

 

Svečias taip pat susitiko su gimnazijos administracija, kur buvo susipažindintas su gimnazijos strategija, tradicijomis, kasdieniu gyvenimu ir erdvėmis. Apskritojo stalo diskusijoje kartu su gimnazijos metodine taryba ir mokytojais pasidalijo savo įžvalgomis apie ateities švietimą Europos Sąjungoje, kartu su mokytojais svarstė kylančias problemas, laukiančius iššūkius. Be to, Rūdiškių gimnazijos bendruomenei suteikė vertingų konsultacijų apie mokomojo turinio ir pamokoje naudojamų metodų pritaikymą mokiniams, turintiems skirtingų mokymosi poreikių, neformalaus ugdymo metodų ir praktikų integravimą pamokose.

 

Susitikęs su mokytojais, ekspertas dalijosi gerąja patirtimi, kaip užtikrinti sėkmingą mokinių, turinčių skirtingų mokymosi poreikių, ugdymą, kaip veiksmingai taikyti neformalaus ugdymo metodus formaliojo ugdymo kontekste. Pakviestas į mokinių tarybą, Atila Lukic buvo supažindintas su mokinių idėjomis, renginių, akcijų organizavimo, projektų rengimo iššūkiais ir pasidžiaugė, kad mokiniai yra iniciatyvūs, puikiai bendradarbiauja su mokytojais, administracija ir savo veiklomis praturtina gimnazijos gyvenimą. Savo ruožtu mokiniai teiravosi, kokias veiklas organizuoja Tehnička škola i prirodoslovna gimnazijos mokiniai, todėl susidomėję klausė svečio pasakojimų.

 

Atsisveikindamas Atila Lukic prasitarė, kad norėtų dirbti Rūdiškių gimnazijoje, nes gimnazijos aplinka, bendruomenė paliko gerą įspūdį ir suteikė daug teigiamų emocijų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.