Projektinio darbo metodai lietuvių kalbos pamokose

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) birželio 10 d. surengė virtualią lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų vertingos patirties sklaidos metodinę valandą „Lietuvių kalbos ir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu“. Metodinės valandos metu gerąja patirtimi dalijosi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Olgita Cironkaitė ir Aida Jazavitienė.

 

Renginio pradžioje Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narė, mokytoja ekspertė Olgita Cironkaitė, pristatė projektinio darbo privalumus, skatinamuosius metodus, akcentavo, kad tiek nuotolinio mokymo, tiek ir projektinio darbo metu mokytojas tampa mokinių ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju, jo misija – padėti mokiniui suvokti save ir savo aplinką, iš informacijos lavinos išgauti tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis. Tam ypač tinka projektinio darbo metodas, kai mokytojo uždavinys – ne vien perduoti žinias, bet veikiau būti iniciatoriumi, apibrėžti darbo apimtį, patirtį.

Mokytoja pristatė vykdytus projektus su jaunesniųjų klasių mokiniais „Knygnešiai Lietuvos istorijos raidoje“, „Įdomioji gramatika“, vyresniųjų klasių mokinių įgyvendintus projektus  „Literatūrinis Kaunas. Vieno objekto istorija“, „Gilieji literatūros kūrinių kontekstai“ bei akcentavo, kad projektinio darbo formos mokant nuotoliniu būdu – labai sveikintinos, nes atskleidžia mokinių individualumą, jų norą ir ryžtą mokytis, gilinti turimas ir įgyti naujų žinių, didina mokinių  mokymosi motyvaciją.

 

Mokytoja metodininkė Aida Jazavitienė apibūdino darbo patirtį organizuojant individualius ir komandinio darbo projektus. Vienas iš tokių projektų – „Vizitinė kortelė“, jo veiklos atskleidė, kaip mokyti informatyviai, glaustai, ir vaizdžiai perteikti svarbią informaciją. „Vizitinė kortelė“ gali būti taikoma kaip mokymo ir mokymosi metodas bei kaip projektinio darbo forma.

Projektų „Knygos vizitinė kortelė“ ir „Rašytojo vizitinė kortelė“ pavyzdžiai parodė, kaip mokiniai savo darbuose geba atskleisti knygos, autoriaus individualumą, pateikti skaitytojo nuomonę, išskirti svarbiausią informaciją.

Labai vertinga darbo grupėmis patirtis „Zoom“ platformoje. Kadangi dirbant nuotoliniu būdu labiausiai pasigendama mokinių tarpusavio komunikavimo, komandinio darbo, todėl mokiniams projektinio darbo forma – labai patraukli. Pavyzdžiu pasirinktas ir pristatytas projektas „Trioletai“.

 

Po pristatymo įvyko diskusija apie projektinio darbo tikslus, galimybes, vertinimą.

 

KPKC inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.