Respublikinė mokinių pažintinė-praktinė konferencija „STEAM virusas“

Albina Eitutienė
,
matematikos mokytoja metodininkė, konferencijos organizatorė

Birželio 10 d. Šiaulių Dainų progimnazijos tiksliųjų, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojos sukvietė progimnazijų, pagrindinių, pradinių mokyklų mokinius ir mokytojus dalyvauti respublikinėje pažintinėje-praktinėje konferencijoje „STEAM virusas“ (STEAM – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos integravimas pamokose), kuri vyko virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – populiarinti gamtos, informacinių technologijų (IT) ir tiksliuosius mokslus, viešinant projektinius ir patyriminius darbus.

Džiugu, kad baigiantis mokslo metams, mokytojai ir mokiniai pasidalijo patirtiniais, projektiniais darbais, atliktais eksperimentais ir gautais rezultatais bei išvadomis. Konferencijoje pristatyta daugiau nei dvidešimt darbų, kurie parodė įvairių dalykų integralumą pritaikant patyrimines idėjas.

 

Konferenciją pradėjo Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studija „Šermukšnėlė“, pristatydama liaudišką šokį ir informacines technologijas vienu ritmu.

Sveikindama susirinkusius, progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugėsi, kad ir tokiomis aplinkybėmis, kai darbas vyksta nuotoliniu būdu, veiklos tęsiamos. Akcentuodama temos aktualumą, atkreipė dėmesį į sutelktą puikų pranešėjų būrį.

 

Pranešime „Modernios IT STEAM procese – progimnazijos prioritetas“ progimnazijos direktorė pastebėjo – norint, kad mokytojai įtrauktų mokinius į patirtinį mokymąsi, reikia sukurti tinkamas aplinkos ir ugdymo(si) sąlygas.

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Jolanta Lembertienė pasidžiaugė Dainų progimnazija – viena iš iniciatyviausių Lietuvos mokyklų – atvira naujovėms ir priimanti iššūkius.

 

Kaip sekasi ne tik gebėti greitai ir lengvai surasti reikiamą informaciją, bet ją analizuoti ir pritaikyti, parodė pristatyti praktiniai darbai. Pranešimuose mokiniai kalbėjo apie socialinių tinklų populiarumą progimnazijoje, kokiomis aplinkomis ir programėlėmis dažniausiai naudojasi mokiniai, mokytojai, tėvai, apie tai, kokiomis programėlėmis naudojamasi anglų kalbos, istorijos pamokose, kaip sekasi taikyti IT lietuvių kalbos pamokose. Mokiniai įrodė, kad tyrinėdami aplinką jie tobulėja, nes suvokia ir geba perteikti gamtos grožį (keliavome Šiaulių miesto žaliosiomis zonomis).

 

Patyriminiai projektai leido prisiminti mitologiją, jos simbolius, grožėtis keramikos darbais. Malonu girdėti klausiančius mokinius, kokiu būdu jie gali prisidėti prie aplinkos saugojimo, besaikio vartojimo mažinimo ir siūlančių tvarios mados pavyzdžių – atnaujintų rūbų kolekciją. Savo kūrybingumą mokiniai panaudojo verslo idėjoms, kurios ateityje galbūt bus įgyvendintos, iškelti.

Stebėjome žvaigždes ir viesulus, net kaip kiaušinis virsta guminiu kamuoliuku. Galėjome suprasti, jog šiuolaikiniai matavimo vienetai mums paprastesni ir lengviau suvokiami negu senoviniai matai, o atlikti mokinių tyrimai įrodė, kodėl vieni kūnai vandenyje juda greičiau, kiti lėčiau.

Galėjome pajusti STEAM magiją bei įsitikinti, kad robotų kūrimas – misija – įmanoma kiekvienam. Mokinių pranešimai įrodė, kad STEAM veiklos apima įvairialypę mokymosi aplinką.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems konferencijoje, ir tikime, kad išgirstos mintys, pasidalytos idėjos bus paskatinimas naujiems tyrinėjimams ir atradimams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.