Projektinė veikla Turkijoje

Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras – gimnazijos statusą turinti mokykla, kurioje mokomi Vaikų ligoninėje gulintys mokyklinio amžiaus vaikai. Kiekvienais metais ši mokymo įstaiga dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, todėl jos mokytojai patirties semiasi ne tik dirbdami specifinėmis sąlygomis, dalyvaudami įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, bet ir dalydamiesi patirtimi su užsienio partneriais. Šiais metais mokykla dalyvauja trijuose tarptautiniuose projektuose.

 

Sausio 14–15 d. Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro mokytojai Irma Vitukynaitė ir Aurimas Markevičius dalyvavo projektiniame susitikime Turkijoje, Kodžaelio provincijoje, Bašiskelės rajone. Šiame susitikime dalyvavo pagal „Erasmus+“ programą vykdomo tarptautinio projekto „Second Chance Employment European Re-Training Adult Module“ partneriai iš šešių šalių: Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Turkijos ir Vokietijos. Projekto tikslas – dalytis profesinio švietimo idėjomis. Tikslinė grupė – moterys ir imigrantai, kuriems siekiama sudaryti palankesnes galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Pirmąją susitikimo dieną projekto uždavinius pristatė koordinatorius Eminas Ozturkas. Svečius maloniai sutiko Bašiskelės gubernatorius Atila Kantay. Jis bendravo su visų šalių atstovais, dėmesingai išklausė jų pasakojimų apie švietimo situaciją kiekvienoje šalyje, apie švietimo įstaigas, kuriose dirba projekto dalyviai.

Paskui buvo planuojami darbai, derinamos kitų susitikimų vietos ir datos. Numatomą Lietuvos atstovų veiklą pristatė Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Irma Vitukynaitė.

 

Antrąją viešnagės dieną projekto dalyviai susitiko su Bašiskelės rajono mokyklų direktoriais. I. Vitukynaitė pristatė Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro darbo specifiką, pasakojo apie Lietuvos švietimo ir kultūros situaciją. Baigiantis susitikimui, projekto dalyviams įteikti pažymėjimai.

Vėliau svečiai lankėsi pradinėje mokykloje, bendravo su jos administracija, mokytojais ir vaikais. Į mokyklą projekto dalyviai atvyko pačiame mokymosi įkarštyje. Vaikams tai buvo netikėtas apsilankymas – iš pradžių jie buvo nustebę, susikaustę, tik vėliau, pakalbinti ir pamaloninti įvairiomis dovanėlėmis, pralinksmėjo ir įsidrąsino pabendrauti.

Visų šalių atstovai pasidalijo gerąja patirtimi profesinio švietimo srityje, sutarė dėl tolesnio bendradarbiavimo, pasiskirstė numatomas veiklas. Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro atstovai iš kitų šalių partnerių pasisėmė profesinio švietimo idėjų, pasiūlė savų. Grįžę į Lietuvą, šia patirtimi pasidalijo su kolegomis, aptarė profesinio švietimo galimybes savo įstaigoje, pristatė užsibrėžtus uždavinius. Nuo projekto pradžios Vilniaus Santariškių konsultaciniame-mokymo centre vyko trys sklaidos seminarai.

 

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.