Projektas-paroda „Žinok – kiekviename laše gyvybė bunda“

Jurgita Stirbienė, Audronė Jurevičienė, Laima Motiejūnienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės
Rasa Ratkevičienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanduo – gyvybės lopšys Žemėje. Jis ypatingas tuo, kad atveria vandenynų paslaptis, bylojančias apie nenutrūkstamą vandens judėjimą Žemėje, be kurio neįmanomas joks gyvybės pasireiškimas. Jis nepakeičiamas žmogaus kasdienybėje. Pramonės, žemės ūkio įmonių veikla, neįsivaizduojama be vandens. Vanduo reikalingas visiems: žmonėms, gyvūnams, augalams.

 

Kiekvienais metais, kovo 20 ir 22 dienomis, Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ ir visame pasaulyje švenčiama „Vandens diena“ ir „Žemės diena“. Šioms dienoms paminėti įstaigoje vykdome edukacinius-kūrybinius projektus, parodas. Siekiame atkreipti dėmesį į tai, kaip mes turime ir galime prisidėti prie šių, nepakartojamų išteklių tausojimo.

 

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ darbo grupė (ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Laima Motiejūnienė, Audronė Jurevičienė, Jurgita Stirbienė, Aušrinė Karpavičiūtė-Korickienė, meninio ugdymo mokytojos: Joana Tėvelytė, Lijana Neverauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičienė) inicijavo ir parengė projektą-parodą „Žinok – kiekvienam laše gyvybė bunda“.

 

 

Projekto-parodos tikslas: ugdyti gamtosauginę kompetenciją, skatinti saugoti gamtos resursus ir sąmoningai juos naudoti.

 

Uždaviniai:

 • Inicijuoti ir organizuoti pažintines veiklas, kurios skatintų vaikus tyrinėti, pažinti žemės resursus, ekologines žemės problemas.
 • Į ugdymo(si) procesą integruoti STEAM veiklas, išbandant įvairias kūrybines technikas, eksperimentuojant.
 • Sudaryti sąlygas vaikams ieškoti informacijos įvairiose šaltiniuose.
 • Paskatinti atsiskleisti vaikų emocijoms, kūrybiškumui ir išradingumui.
 • Formuoti vaikų suvokimą ir savimonę apie Žemės, Vandens tausojimą ir išsaugojimą.
 • Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, tėvais, kolegomis.

 

Projektą-parodą sudarė veiklos, vykusios porą mėnesių. Grupėse, su vaikais dar kartą aptarėme vandens naudą žmogui, gyvūnams, gamtai. Vaikų, tėvų, mokytojų bendruomenė pasiūlė įvairių veiklų:

 

 • Vanduo – visko pradžia ir gyvybė. O kaip kalba vanduo, kokius garsus jis skleidžia? Grupėje, namuose tyrinėjome ir eksperimentavome su vandeniu, klausėmės, kokius garsus galime išgirsti. Kiekviena grupė nufilmavo labiausia patikusį garsą. Iš atsiųstų vandens garsų buvo sukurtas video „Vandens garsai“, kurių vaikai galėjo klausyti grupėje, namuose.
 • Vaikų – tėvų – pedagogų kūrybinių darbų paroda „Jei vanduo švarus – gyvenu ramus“. Su vaikais plėtojome temas „Kas vandenyje gyvena? Žuvys, žinduoliai, moliuskai, vėžiagyviai, kt., kuo jie minta? Kur slepiasi nuo pavojaus? Kokią įtaką vandens telkiniams daro neatsakingas žmogaus elgesys?“.
 • Plėtojant STEAM, vaikai aiškinosi, ieškojo informacijos apie vandens gyvūnus, naudojant antrines, gamtines, kitas žaliavas kurdami įgyvendino savo meninius gebėjimus. Dailės studijoje, prie sukurtos „vandenyno sienos“ surengta vaikų – tėvų – pedagogų kūrybinių darbų paroda.
 • Vaikų – tėvų – pedagogų kūrybinių darbų paroda „Padėti tikrai visiems galiu, kad Žemė bustų pamažu“, pagrindinis akcentas – laistytuvas. Projekto – parodos dalyviai turėjo savarankiškai pasirikti projekto idėjas ir veiklas, kūrybinio erdvinio darbo atlikimo techniką, plėtojant STEAM. Laistytuvą reikėjo papildyti bundančios gamtos simboliais. Sulaukėme daug gražių, gėlėmis ir pavasariu kvepiančių kūrybinių darbų. Laistytuvų paroda eksponuojama Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ edukacinėje erdvėje – šiltnamyje.
 • Eksperimentai su vandeniu. Grupės mokytojai su vaikais atliko įvairius eksperimentus su vandeniu ir vieną labiausiai patikusį, pasisekusį nufotografavo ir pasidalijo su kitų grupių draugais ir mokytojais.
 • 2022 m. balandžio 4 d. darželio kieme vyko šventinis projekto užbaigimas. Kiekviena grupė parengė ir pristatė „sveikinimą žemei“ – eilėraštį, dainą, šokį, linkėjimą, žaidimą. Vaikai ir mokytojai savo aprangoje turėjo akcentą susijusį su žeme, vandeniu, pavasariu.

 

Ačiū, visiems mokytojams, ugdytiniams ir jų šeimoms, už dalyvavimą projekte – parodoje!

 

Parodą „Žinok – kiekvienam laše gyvybė bunda“ galima pamatyti įstaigos interneto svetainėje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.