Pritarta Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos vystymo perspektyvai ir finansavimo 2020–2024 m. gairėms

Šiandien vykusiame Vyriausybės pasitarime Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu pritarta Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) vystymo studijų, mokslo ir meno srityse perspektyvai ir finansavimo 2020–2024 m. gairėms.

VU ŠA vystymo perspektyvai ir finansavimo gairėms pritarta su sąlyga, kad Šiaulių universitetas bus reorganizuotas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu 2020 m. liepos 1 d.

Renatos Česnavičienės nuotr.

2020 m. VU ŠA raidos plano įgyvendinimui numatyta skirti 5,05 mln. eurų: 4,75 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir 0,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Lėšos VU ŠA finansavimui 2021 ir vėlesniais metais bus kasmet numatomos valstybės biudžete, universitetui pagrindus jų poreikį.

 

Vyriausybei pritarus Šiaulių ir Vilniaus universitetai sudarys jungtinės veiklos sutartį, kurioje bus aptartos VU ŠA finansinės veiklos tvarumo užtikrinimo priemonės, bei parengs ir pateiks tvirtinti ŠU reorganizavimo sąlygas ir planą.

Vilniaus ir Šiaulių universitetams pasiūlyta pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Šiaulių universiteto reorganizavimo sąlygų aprašą ir reorganizavimo planą iki birželio 1 d.

 

Šiaulių universiteto reorganizavimas į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją vykdomas pagal Seimo patvirtintą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir Vyriausybės patvirtintas šio plano priemones. Prieš metus Seimas priėmė nutarimą dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų, kuriame numatyta, kad Šiaulių universitetas reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu 2020 m. liepos 1 d. ir tampa kamieniniu padaliniu VU ŠA.

 

Šiaulių universitetui tapus Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ypatingas dėmesys bus skiriamas specialiosios pedagogikos ir informatikos studijoms.

 

VU ir ŠU iš universitetų tinklo optimizavimo lėšų fondo jau skirta 31,99 mln. eurų ES finansavimo lėšų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.