Pritarta LMTA ir MRU prašymams parduoti patalpas Vilniuje

Vyriausybė pritarė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) prašymams parduoti patalpas Vilniuje, o gautomis lėšomis finansuoti aukštųjų mokyklų studijų miestelių statybas.

 

„Manome, kad buvo priimtas puikus sprendimas – ir LMTA, ir MRU pagaliau galės investuoti į šiuolaikišką infrastruktūrą, kuri neabejotinai prisidės prie studijų ir mokslo kokybės stiprinimo. Džiaugiamės, kad Vyriausybė pritarė šiai didelei ir svarbiai investicijai, kuri suteiks naujas galimybes aukštosioms mokykloms“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Nekilnojamasis turtas, nuosavybės teise priklausantis valstybei, šiuo metu pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomas LMTA, įvertintas 8,12 mln. Eur.

 

MRU planuojamų parduoti patalpų, taip pat nuosavybės teise priklausančių valstybei, bendra rinkos vertė – 10,1 mln. Eur. Abiejų aukštųjų mokyklų nekilnojamąjį turtą numatoma parduoti aukcione.

 

Valstybės turto investavimui pagrįsti LMTA ir MRU pateikė investicijų projektus.

 

LMTA planu numatoma sukurti studijų miestelį Vilniuje, kuris atitiktų šiuolaikinius meno specialistų rengimo reikalavimus ir leistų didinti studijų kokybę ir sukoncentruoti visą infrastruktūrą vienoje vietoje.

 

Numatoma, jog pinigai, gauti už aukcione parduotas patalpas, bus skirti Teatro ir kino fakulteto bei mažojo salių bloko statyboms. Tai projekte išskirta kaip dalis pirmojo statybų etapo – į pastarąjį įeina ir Muzikos fakulteto įsteigimas.

 

Vėliau, surinkusi pakankamai lėšų, LMTA taip pat planuoja įkurti biblioteką, teorinį-administracinį bloką, didįjį salių bloką, studentų bendrabutį ir kamerinės muzikos koncertams pritaikytą koplytėlę. Antrojo etapo statybas akademija tikisi užbaigti iki 2030 metų.

 

MRU projektu užsibrėžta sukurti aukščiausiais tarptautiniais darnaus vystymosi principais paremtą tvarią studijų ir mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūrą universiteto akademiniuose miesteliuose Vilniuje ir Kaune. Plano įgyvendinimas padidins studijų ir MTEPI kokybę, patrauklumą, konkurencingumą ir tarptautiškumą.

 

Gautos lėšos bus skiriamos studijų ir MTEPI infrastruktūros rekonstrukcijai ir modernizavimui, bibliotekos ir sporto komplekso patalpų atnaujinimui, vaikų ir jaunimo dienos centro, dokumentų skaitmenizavimo patalpų, startuolių ir kūrybinių dirbtuvių įrengimui ir kt.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.