Pristatytas fotografijų albumas „Šiaulių berniukų gimnazija“

Miglė Petkutė
,
Šiaulių Juliaus Janonio g-jos žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ specialioji korespondentė

Rugsėjo 27 d. Juliaus Janonio gimnazijoje vyko fotografijų albumo „Šiaulių berniukų gimnazija (XIX a. II p. – XX a. I p.)“ pristatymas. Albume pristatomos Šiaulių berniukų gimnazijos, apimančios 100 metų laikotarpį, fotografijos. Jose užfiksuotas kasdienis gimnazijos bendruomenės – mokytojų ir mokinių – gyvenimas: pamokos, šventės, laisvalaikis ir pan.

 

Į renginį konferencijų salėje susirinko albumo rengėjai, mokytojai, gimnazistai, svečiai. Leidinio pristatymą daina apie Lietuvą pradėjo gimnazijos choras „Viva melodica“. Vasario 16-osios akto signatarus įkūniję trys gimnazistai – Airis Kairys, Edgaras Sviščiovas ir Gražvydas Jakumas – papasakojo įdomių faktų iš gimnazijos istorijos. Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis, pristatydamas albumo rengimo procesą, sakė: „Kartais pavadinu gimnaziją šventa vieta.“ Mokyklos vadovas dėkojo leidinio sudarytojams: „Aušros“ muziejaus specialistei, gimnazijos muziejaus darbuotojai Birutei Lukošiūtei, idėjos autoriui advokatui, kultūrologui Jonui Nekrašiui, fotomenininkui Vilmantui Dambrauskui, kūrusiam knygos dizainą, visiems, prisidėjusiems prie albumo atsiradimo.

 

Pakviestas tarti žodį, J. Nekrašius teigė: „Esame atsakingi už praeitį.“ Buvęs gimnazijos auklėtinis pripažino, kad šis projektas iki šiol stebina jį patį, niekada nebūtų patikėjęs, jog suorganizuos kažką panašaus. „Idėja yra idėja, bet už tai, kad žodis tapo kūnu, turime būti dėkingi būtent direktoriui Rimui Budraičiui, jo entuziazmui ir nuolatiniam rūpesčiui“, – pabrėžė leidinio idėjos autorius.

Albume panaudota Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko ir Šiaulių „Aušros“ muziejų, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, asmeninių profesoriaus Vytenio Rimkaus, kolekcininkų Petro Kaminsko, Arvydo Skėrio archyvų medžiaga. Sutalpinta apie du šimtai nuotraukų, tiesa, portretų yra nedaug. Su senosiomis fotografijomis dirbęs žinomas Šiaulių dizaineris, fotomenininkas Vilmantas Dambrauskas neslėpė, kad kai kurios nuotraukos buvo gana prastos kokybės, teko sugaišti nemažai laiko jas tvarkant.

 

Albumo sudarytojai: gimnazijos muziejaus vadovė Birutė Lukošiūtė, Jonas Nekrašius, dizaineris Vilmantas Dambrauskas, redakcinės kolegijos pirmininkas Rimas Budraitis, narė Rita Margevičienė, redaktorė Lina Kazlauskaitė, vertėja į anglų kalbą Solveiga Sušinskienė, techninis redaktorius Artūras Jaugėla.

Albumas išleistas gimnazijos bičiulio ir rėmėjo Australijos lietuvio Kazimiero Butkaus (1916–2013) lėšomis. Tiražas – 1000 egzempliorių. Spausdino UAB Šiaulių spaustuvė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)