Pradinukai sudarė ir išleido „Svetimybių žodyną“

Visagino „Verdenės“ gimnazijos antrų ir trečių klasių mokiniai su pradinio ugdymo mokytoja eksperte Danguole Savičiene ir pradinio ugdymo mokytoja metodininke Jūrate Šoliūnaite-Pavilioniene dalyvavo projekte „Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruoto žodyno sudarymas ir leidyba“.

Šis projektas prisidėjo prie vieno iš Visagino savivaldybės projektų prioritetų – lietuvių kalbos vartojimo skatinimo. Sudarytame ir išleistame „Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruotame žodyne“, pagal abėcėlę surašytos 268 nevartotinos svetimybės, sudėtos labiausiai vaikams patikusių svetimybių iliustracijos, pateiktos įdomybės apie svetimybes, bei užduotys, skirtos vaikų pastabumui lavinti. Žodyno pabaigoje įdėtas žaidimas „Žodyno keliu“, skirtas lavinti naudojimosi žodynu įgūdžius.

 

Idėja išleisti Visagino krašte vartotų ir vartojamų svetimybių žodyną kilo mokytojai D. Savičienei. Tokia neįprasta veikla pasirinkta ne tik sudominti mokinius, supažindinti juos su knygų leidyba, žodynais, jų sudarymo principais, bet ir dėl galimybės išsaugoti tam tikru laikotarpiu lietuvių kalboje vartotus žodžius.

 

Projekto metu mokiniai atliko tiriamąją veiklą – tapo „jaunaisiais mokslininkais“. Interviu metodu, kalbindami ir klausydamiesi tėvelių ir senelių, rinko žodžius, kurie skambėjo neįprastai.

Dirbdami grupėmis, kartu su mokytojomis, aiškinosi, ar surinkti žodžiai – svetimybės, kokia jų kilmė; juos rūšiavo, sistemino pagal lietuvių kalbos abėcėlę. Kiekvienas mokinys individualiai sukūrė pasirinktos svetimybės iliustraciją.

Projekto veiklos ir edukacijos programos vyko įvairiose ugdymosi aplinkose: gimnazijos, Visagino miesto viešojoje bei Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose, leidykloje „Indra“. Projekto rezultatą – „Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruotą žodyną“ – mokiniai pristatė Visagino miesto bendruomenei. Žodynai padovanoti miesto ir mokyklų bibliotekoms.

 

 

Mokytojos Danguolės įspūdžiai

Didžiausias iššūkis buvo sudominti vaikus būsima veikla, todėl jau pirmajam susitikimui ruošiausi kruopščiai. Ant didelių lapų užrašiau žodžius: škarpetka, šėpa, konsesinė, nužnikas ir paprašiau vaikų paaiškinti arba atspėti, ką reiškia šie žodžiai. Kai nepavyko atlikti užduoties – pasiūliau sujungti žodį su paveikslėliu. Sudominimas pavyko, vaikai suprato, kokių žodžių (svetimybių) teks ieškoti savo aplinkoje.

Rūšiuojant žodžių korteles paaiškėjo, kad daugiausiai svetimybių šiame krašte kilę iš lenkų kalbos. Nenuostabu – juk kurį laiką tai buvo Lenkijos teritorija.

 

Ne menkesnis iššūkis – surasti televizijos laidų, kuriose vedėjai ar svečiai kalbėdami vartoja svetimybes. Nemažai laiko praleidome su mokiniais, kol suradome du siužetus. Juos panaudojome kūrybinėse užduotyse ir baigiamajame projekto renginyje.

Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad po šio projekto vaikai atpažįsta išgirstas svetimybes, randa joms atitikmenis ir pataria kitiems kalbėti taisyklingai. Projektas vertingas ir tuo, kad „Svetimybių žodynas“ nėra baigtinis. Jį galima tęsti, nes žodyno skiltyje „Užrašams“ siūloma rašyti išgirstas svetimybes, jas paaiškinti. Vadinasi, mokiniai toliau tęs pradėtą patyriminę veiklą.

 

Linksmiausia vaikams buvo kurti vaidybines sceneles baigiamajam renginiui. Juk teko „vaidinti“ save, bendraamžius: kaip jie perka valgykloje „bulkutes su sasiskomis“ ir kt.

 

Mokytojos Jūratės įspūdžiai

Nerimavome, ar vaikai sugebės tinkamai susiplanuoti savo veiklas ir laiką, todėl organizavome edukacinę programą „Meškino laikrodis“.

 

Viso projekto metu buvo smagu stebėti vaikų nuostabos, atradimų džiaugsmo ir pasididžiavimo kupinas akis, sužinoję kažką naujo, patys tai pabandę ir savo mažose rankose laikė didelio darbo rezultatą.

 

Visas svetimybių žodyno kūrimo kelią atspindi filmukas „Svetimybių žodyno projekto pristatymas“ čia.

 

Visagino „Verdenės“ gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

  • Marija

    Laba diena! Noriu knyga nusipirkti ir pratybų sąsiuvinius 3 klasei autorės D. Savičiene.