Pilietiškumo ir skaitmeninės kompetencijos ugdymas Kauno r. Jonučių darželyje

Viktorija Skačkauskienė
,
Kauno r. Jonučių darželio priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Aš, Kauno r. Jonučių darželio priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Viktorija Skačkauskienė, parengiau metodinę priemonę – elektroninę knygą su interaktyviomis mokomosiomis užduotimis „Aš myliu Lietuvą“.

 

Tautinė tapatybė pradeda formuotis jau ankstyvojoje vaikystėje. Mes negimstame tautiški ir pilietiški. Tautinę savimonę reikia ugdyti. Ugdyti pilietiškumo kompetenciją svarbu pradėti kuo anksčiau, nes tautiškumas, kaip asmenybės savastis, pradeda formuotis nuo atėjimo į šį pasaulį. Tam, kad žmogus jaustųsi laimingas, turėtų gyvenimo prasmę, jis negali gyventi vienas. Kiekvienas gimstame dideliame kieme, kuris vadinasi tauta. Tauta augina, rūpinasi mumis. Būti pilietiškam, tautiškam – suvokti bendrystę su šalia esančiais žmonėmis, aplinka, gamta.

 

Priemonės tikslas – stiprinti ugdytinių skaitmeninę kompetenciją plėtojant pilietinį ugdymą. Kurdama inovatyvią mokomąją priemonę siekiau skatinti vaikų domėjimąsi gimtuoju kraštu, kalba. Norėjau, kad ugdytiniai pajustų savo krašto savitumą, didžiuotųsi savo tautiniu tapatumu. Žaisdami, atlikdami užduotis su bendraamžiais atrastų bendradarbiavimo džiaugsmą.

Pagrindinis uždavinys – interaktyvia žaidybine forma perteikti pilietinio ugdymo turinį. Todėl kurdama šią priemonę plėtojau dvi naujai priešmokykliniame ugdyme atsiradusias kompetencijas: pilietiškumo ir skaitmeninę. Žaidimai parengti tautiškumo tema, plėtojama visuomeninio ugdymo sritis.

Ugdytiniai supažindinami su Lietuvos simboliais, didžiaisiais miestais ir regionais, lankytinais objektais, istoriniais faktais, asmenybėmis, nacionaliniais augalais, gyvūnais, tradicinėmis šventėmis.

 

Knygoje pateikiama vienuolika interaktyviųjų mokomųjų žaidimų priešmokyklinio amžiaus vaikams:

„Didieji Lietuvos miestai“ – žaisdami šį žaidimą vaikai plėtos pažintines galias apie didžiųjų Lietuvos miestų geografinę padėtį.

„Lietuvos simboliai“ – žaisdami vaikai lavins pastabumą, atmintį ir susipažins su pagrindiniais Lietuvos simboliais.

„Ar pažįsti Lietuvą“ – linksmas žaidimas valdant lėktuvėlį atsakinėti į klausimus apie gimtinę. Šis žaidimas vaikams padės pažinti savo šalį, lavins skaitymo įgūdžius, dėmesį, orientaciją.

„Lietuvos etnografiniai regionai“ – dėliodami dėlionę ugdytiniai pažins Lietuvos etnografinius regionus, ugdysis akies ir rankos koordinacijos įgūdžiai.

„Lankytini Lietuvos objektai“ – žaisdami vaikai įtvirtins lankytinų Lietuvos vietovių pavadinimus, plės žodyną, pažinimą, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo Tėvyne jausmą.

„Ar pažįsti Lietuvos medžius“ – žaidžiant bus skatinamas vaikų domėjimasis Lietuvoje augančiais medžiais. Dėliojant žodžius ugdysis garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai.

„Lietuvos šventės“ – pildydami kryžiažodį ugdytiniai įtvirtins žinias apie kalendorines šventes.

„Aukščiausi apžvalgos bokštai Lietuvoje“ – vaikai, susiedami apžvalgos bokšto nuotrauką su jo pavadinimu, lavins skaitymo pradmenis, plės pažinimą.

„Pasitikrink tautiškumo žinias“ – atsakinėdami į viktorinos klausimus ugdytiniai gilins žinias apie nacionalinius Lietuvos objektus. Žaidime daug vaizdinės medžiagos, kuri padės smagiau mokytis ir įtvirtinti žinias, žaidybine forma ugdyti meilę Lietuvai.

„Lietuviška ar nelietuviška“ – žaisdami vaikai paveikslėlius skirstys į dvi grupes: lietuviška ir nelietuviška. Taip gebės atskirti lietuviškas vietoves ir elementus. Šiuo žaidimu skatinamas vaikų loginis mąstymas atsirenkant informaciją.

„Įrašyk trūkstamą raidę“ – žaisdami ugdytiniai lavins raidžių pažinimo ir skaitymo įgūdžius.

 

Naudojant šią metodinę priemonę vaikų ugdymo procese yra tobulinamos ir tikslinamos ugdytinių žinios apie Lietuvą, formuojami skaitymo įgūdžiai. Taip pat lavinamos komunikavimo, kultūrinės, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninės kompetencijos. Ugdomas vaikų pastabumas, pasitikėjimas savimi, suteikiama daug gerų emocijų. Priemonė padeda pažinti savo gimtąją šalį, jos simbolius, vietoves, asmenybes.

 

Metodinė priemonė „Aš myliu Lietuvą“ Kauno r. Jonučių darželio bendruomenei buvo pristatyta kartu su įstaigoje vykdomu STEAM kūrybiniu, pažintiniu projektu „Mano Lietuva“. Projektas vyksta vasario–kovo mėnesiais, siekiant paminėti Lietuvai svarbias ir brangias šventes: Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Ugdytiniai įtraukiami į patirtinį, pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymosi procesą integruojant inovatyvias STEAM metodikos veiklas, skatinami domėtis Lietuva, jos simboliais, žinomais žmonėmis, tradicijomis ir papročiais. Taip ugdomas gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, puoselėjama pagarba ir pasididžiavimo jausmas savo Tėvyne.

 

Metodinė priemonė aprobuota Kauno rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje ir yra laisvai prieinama internete. Priemonę rasti galima čia.

Priemonė skirta priešmokyklinio ugdymo grupėms, tačiau tinka ir itin gabiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams.

 

Kurdama žaidimus naudojau šiuos įrankius: „Book Creator“, „Wordwall“, „Genially“, LearningApps.org. Tai šiuolaikiškas būdas kurti interaktyvias veiklas. Ugdytiniai žaidimus žaidžia naudodamiesi interaktyviuoju ekranu, kompiuteriu, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais. Tai puiki galimybė plėtoti vaikų skaitmeninę kompetenciją. Tobulėja gebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis užduotims atlikti, mokytis, spręsti problemas, dirbti. Mokoma savarankiškai naudotis skaitmeniniu turiniu, bendrauti ir bendradarbiauti.

Įsitikinau, kad nuolatinis tobulėjimas ir interaktyviųjų internetinių priemonių taikymas yra raktas šiuolaikinių vaikų ugdymo procese.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras