Patirties, inovacijų ir kūrybiškumo sintezė Turkijos mokyklose

Danguolė Tumėnienė
,
pradinių klasių mokytoja, projekto dalyvė, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija

Pasak britų menotyrininko Keno Robbinsono, kūrybiškumas, originalių ir vertingų idėjų turėjimas dažniausiai ateina matant pasaulį iš labai skirtingų pusių. Dalyvavimas „Erasmus+“ projektuose atkelia vartus pažinti pasaulį ir suteikia plačias galimybes mokytis ir mums, mokytojams. Vykdomo „Erasmus+“ projekto „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ raktinis žodis „kūrybiškumas“ nuvedė mus pas projekto partnerius į Turkiją, į Kaiserio miestą. Į darbo stebėjimo vizitą vykome skirtingų dalykų mokytojos: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Konstanblackaitė, matematikos mokytoja iš Kėdainių profesinio rengimo centro Jurgita Vasiliauskaitė, vokiečių kalbos mokytoja Asta Gasparavičiūtė iš Kėdainių r. Josvainių gimnazijos ir aš, pradinių klasių mokytoja Danguolė Tumėnienė iš Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos. Tai padėjo mums plačiau įžvelgti stebimas veiklas.

 

Per vizitą Kaiserio miesto švietimo direktorate susipažinome su Turkijos švietimo sistema. Turkijos švietimo sistemoje formalusis švietimas vykdomas tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje. Privačiose mokyklose išskirtinis dėmesys skiriamas anglų kalbai. Pirmoje klasėje mokiniams skiriamos net 7–8 savaitinės anglų kalbos pamokos. Vertinimo sistema skiriasi nuo Lietuvos mokinių vertinimo sistemos. Turkijoje mokinių darbai vertinami nuo 1 iki 100 proc. Baigdami 8 klasę mokiniai laiko egzaminą, nuo kurio rezultatų ir susumuotų paskutinių trejų metų įvertinimų vidurkių priklauso, į kokią mokyklą (kolegiją) mokiniai bus nukreipiami toliau mokytis.

 

Lankėmės penkiose mokyklose, iš kurių buvo 3 privačios ir 2 valstybinės. Visose mokyklose buvome sutiktos šiltai ir svetingai. Veiklas stebėjome priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo klasėse. Nudžiugino, kad mokyklose dirba daug jaunų, veržlių mokytojų. Pamokose ir kituose užsiėmimuose pastebėjome, kad kūrybinis mąstymas per pamokas ugdomas naudojant įvairius informacijos pateikimo ir analizės metodus: praktinės užduotys, tikslingas IT panaudojimas, situacijų analizė, įvairios užduotys ir veiklos ateljė (kryptinga veikla socialinei, pažintinei ir meninei kompetencijai kelti), probleminis klausimų aptarimas. Apžiūrėjome kabinetus, patalpas, kalbėjomės su administracijos atstovais, mokiniais ir mokytojais. Nustebino, kad kiekvienas kabinetas turi modernias, interaktyvias, Turkijoje pagamintas išmaniąsias lentas. Turkijos vyriausybė ne tik visas mokyklų klases aprūpina išmaniosiomis lentomis, bet ir mokinius bei mokytojus apdovanoja asmeniniais planšetiniais kompiuteriais.

 

Mokyklose daugelį veiklų išbandėme ir mes pačios. Sužavėjo pažangiausias virtualios realybės „VIVE VR“ įrankis. Aukščiausios klasės „VR“ perkėlė mus iš bendros į pasirinktą realybę, kurioje tapome aktyviomis dalyvėmis. Pasirinkome ir išbandėme ateities miesto, vorų pasaulio ir geometrinių kūnų virtualios realybės aplinkas. Galėjome fiziškai vaikščioti po savo pasirinktą aplinką ir sąveikauti su aplinka taip, tarsi iš tikrųjų joje buvome. Pasirodo, tai pasiekiama naudojant kambario masto stebėjimo technologiją – pagrindinę „VIVE“ savybę. Tai buvo visiškai nauja patirtis, įtraukusi regėjimą, garsą ir lytėjimą. Mokėmės programuoti „Runmarco.allcancode“ programėle. Kai kuriose mokyklose yra įrengtos 30–50 mokinių talpinančios 3D kino salės. Jose mokiniai mokosi stebėdami mokomuosius filmus pasitelkę 3D akinius. Tai išbandėme ir mes.

 

Atradome sektiną pavyzdį, kurį būtų galima pritaikyti ir visose Lietuvos mokyklose. Per pertraukas pavydžiai stebėjome mokinius, kurie šnekučiuojasi, bendrauja, žaidžia žaidimus, laiką leidžia lauke, o ne akis ir mintis sudėję į mobiliuosius telefonus. Pasirodo, visose Turkijos mokyklose per pamokas mokinių mobilieji telefonai saugiai guli dėžutėse (pas mokyklos pavaduotoją) arba tam pritaikytose spintose, pamokose naudojami tik atsiradus poreikiui. Tai taikoma visose Turkijos mokyklose. Kartą per savaitę vyksta knygų skaitymo pamoka. Knygas jaukiai įsikūrę skaito ir mokytojai, ir mokiniai. Na, o mėnesio pabaigoje mokiniai raštu atsiskaito už perskaitytas knygas. Kūrybiškai dekoruotos koridorių sienos pritaikytos mokymo(si) procesui, mokiniai ruošiami gyvenimiškoms situacijoms. Ugdytiniai mokomi planuoti laiką, tuo tikslu kai kuriose mokyklose atsisakoma mokyklinio skambučio.

 

Taip pat vyko turininga ir gausi nuostabių Turkijos vaizdų kultūrinė programa. Keliavome į senąjį Talas miestą, keltuvu kėlėmės į Erdžijo kalną ir aplankėme Kapadokijos regioną, kuris vadinamas svajonių šalimi.

Buvo labai smagu ir naudinga susipažinti su nauja kultūra, naujais papročiais, tradicijomis ir kitokiu gyvenimo būdu. Na, o svarbiausia – įgijome mobiliųjų programėlių kūrybiško taikymo ugdymo procese patirties, patobulinome užsienio kalbos gebėjimus, susipažinome ir tapome draugais su Turkijos mokytojais. Belieka naują patirtį kūrybiškai pritaikyti pamokose ir augti kartu su savo mokiniais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.