Pamokos kitaip. Nuotolinis darbas su iš užsienio grįžusiais ar parvykusiais ir silpnai lietuvių kalbą mokančiais mokiniais

Janina Varnienė, Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
,
Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius

Pastaraisiais metais, užsienyje gimę ar augę vaikai, grįžę į Lietuvą, dažnai patiria sunkumų mokykloje dėl to, kad yra užmiršę arba visiškai nemoka lietuvių kalbos. Tačiau jie nėra paliekami likimo valiai, nes pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą, kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla organizuoja jo lietuvių kalbos mokymąsi intensyviuoju būdu (išlyginamosiose klasėse, mišraus mokymo grupėse, nuotoliniu būdu ar kitomis formomis), užtikrindama, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. Tokiu būdu įvairaus amžiaus mokiniai integruojami į švietimo sistemą, tiek iš akademinės, tiek iš emocinės ir socialinės perspektyvų, turi didesnes galimybes panaudoti turimą potencialą.

 

Didėjant tokių mokinių skaičiui, mokykloms kyla vis naujų iššūkių, reikia naujų veiklos formų, metodų, priemonių ir tinkamo pasirengimo. 2019 metais, stiprinant mokyklų pasirengimą visapusiai integruoti į švietimo sistemą į Lietuvą grįžtančius ar atvykstančius vaikus, numatyta sukurti skirtingas Lietuvos savivaldybes jungiantį mokyklų tinklą, kurio tikslas – sudaryti daugiau galimybių bendradarbiauti Lietuvos mokyklų mokytojams, dalintis gerąja patirtimi, konsultuotis, kartu spręsti iškilusias problemas. Šiuo metu, ŠMSM pavedimu, šio tinklo, jungiančio 49 mokyklas, veiklas koordinuoja Vilniaus lietuvių namai.

 

Vilniaus lietuvių namų gimnazija turi net trisdešimties metų darbo patirties su iš užsienio parvykusiais ar atvykusiais mokiniais. Mokyklos pedagogai ne tik sėkmingai ir kūrybingai moko lietuvių kalbos, etnokultūros ir istorijos, bet ir padeda integruotis lietuviškoje aplinkoje. Dirbant su tokiais mokiniais reikia nepamiršti, kad jie atvyksta iš kitokios švietimo sistemos, kitokios kultūros, dažnai nemokėdami ar silpnai mokėdami lietuvių kalbą, kad susiduria su komunikavimo, prisitaikymo prie mokyklos tvarkos, vertinimo sistemos iššūkiais. Todėl nenuostabu, kad Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus organizuotas nuotolinis seminaras tinklo mokyklų mokytojams sulaukė ir susidomėjimo, ir aktyvių dalyvių.

 

Š. m. balandžio 30 d. surengtas nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo renginys – „Pamokos kitaip. Nuotolinis darbas su iš užsienio grįžusiais / parvykusiais ir silpnai lietuvių kalbą mokančiais mokiniais“, jo metu dvi patyrusios lektorės ir Vilniaus lietuvių namų mokytojos Greta Botyriūtė-Skiotienė bei Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, naudodamos „Zoom“ konferencijų programą, surengė interaktyvius, labai intensyvius praktinius mokymus.

 

Seminaro pradžioje dalyviai išsakė savo lūkesčius ir pageidavimus, pasidalino individualiomis patirtimis. Pagelbėjo „Mentimeeter“ programėlė, ją pasitelkus, ne tik artimiau susipažinta su  mokymų dalyviais, bet ir pristatytas apibendrinimo ir medžiagos išgryninimo metodas. Antroje virtualioje paskaitoje kalbėta apie darbo priemones bei būdus, keliamas motyvacijos ir integravimo bei diferencijavimo galimybių klausimas. Pristatyta ir išanalizuota „Moodle“ platforma, aptartos jos panaudojimo galimybės, pateikti praktiniai pavyzdžiai, išanalizuoti darbo įrankiai. Pasikalbėta apie darbą su mokiniais baigusiais išlyginamąją klasę. Aptarta kaip sisteminti medžiagą, kokie svarbūs mokiniams darbo aplankai, įvairios schemos ir lentelės, pristatytas darbas „Canva“ programa: informaciniai grafikai, grafinis fasilitavimas (simbolių ir vizualių elementų naudojimas), pateikti pavyzdžiai, mokytojams pasiūlyta išbandyti programą praktiškai.

Seminaras pabaigtas nuotoliniu asinchroniniu praktiniu darbu, esamuoju laiku dėstytojai vykdė „online“ (tiesiogines) konsultacijas (individualias ir grupėmis).

 

Tokie mokymai tikras išbandymas tiek lektoriams, tiek dalyviams, tačiau, kai į viską žvelgi geranoriškai ir pozityviai – gali ne tik daug ko išmokyti, bet ir nuolat tobulėti. Visi dalyviai gavo akredituotus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, nes patobulino ne tik dalykines bet ir informacinio raštingumo kompetencijas.

 

Kas aktualu? Renginio metu paaiškėjo, kad mokytojai pasigenda šiuolaikinių, mokinius motyvuojančių metodų, praktinių mokymų, kad dar yra problemų individualizuojant ir diferencijuojant darbą, motyvuojant bei vertinant mokinius. Tikimės, kad dalindamiesi gerąja tinklo mokyklų patirtimi ne tik patobulėsime, bet ir pasisemsime vieni iš kitų naujų idėjų.

 

Renginio formatas, nors ir naujas, tačiau įkvepiantis, todėl galime pasidžiaugti, kad sėkmingai startavę – nežadame sustoti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (3)