Neveronių gimnazijoje – įgyvendinamas naujas projektas

Jūratė Pilsudskienė
,
Neveronių g-jos anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė

Auštant kalendoriniam pavasariui Kauno r. Neveronių gimnazija pasirašė dotacijos sutartį su nacionaline agentūra dėl projekto „Build up (y)our future through arts“ pagal programą „Erasmus+“ įgyvendinimo. Projekto tikslai – išsiaiškinti mokinių karjeros galimybes įvairiose meno srityse, taikant metodus, atitinkančius šiuolaikinio mokinio mokymosi poreikius ir gebėjimus. Šio mobilumo nauda – neabejotina, nes kiekviena patirtis praturtina ir įkvepia naujiems iššūkiams. Dalyvavimas projekte sustiprins jaunų žmonių bendravimo ir saviraiškos įgūdžius. Visos projekto veiklos orientuotos į bendradarbiavimo su bendraamžiais skatinimą, siekiant daugiau sužinoti apie savo pačių ir kitų meninius gebėjimus bei galimybes ateitį kurti per meną.

 

Per pastaruosius dešimtmečius visame pasaulyje socialinėje ir švietimo srityje įvyko daug pokyčių. Vienas iš jų – klasikinės ugdymo paradigmos virsmas į tarpusavio pagarbos, skirtybių pripažinimo ir tolerancijos kitoniškumui nuostatomis pagrįstą ir į besimokančiojo poreikius orientuotą ugdymą. Lygios galimybės ir įtrauktis – tai vieni svarbiausių ateities švietimo uždavinių, tai atsispindi visose numatytose projekto „Build up (y)our future through arts“ veiklose.

 

Jau pirmomis kovo dienomis drauge su švietimo įstaigomis iš Italijos, Lenkijos, Portugalijos ir Turkijos mūsų gimnazijos komanda aptarė tikslinius žingsnius, kaip sėkmingai plėtoti projektą. Per tarptautinį susitikimą „Zoom“ platformoje buvo parengtos komunikacijos ir bendradarbiavimo gairės, pasiskirstytos funkcijos, aptarta sprendimų priėmimo tvarka ir numatytos projekto rizikos, stebėsena ir vertinimas. Startas duotas, laukia dveji puikūs ir kupini nuotykių metai.

 

Bendravimas ir dalijimasis patirtimi bei žiniomis – didelė vertybė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.