Neformaliojo švietimo veiklos nuotoliniu būdu – saviraiškos džiaugsmas mokiniams

Laura Pikelienė
,
neformaliojo švietimo organizatorė

Prabėgus dviems nuotolinio mokymo(si) savaitėms, Šiaulių Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė džiaugiasi gerai suplanuotomis neformaliojo švietimo veiklomis, padedančiomis mokiniams ne tik atsipalaiduoti po nuotolinių pamokų, bet ir teikiančiomis saviraiškos džiaugsmo.

Neformalusis švietimas ugdo asmenines ir bendrąsias kompetencijas, vertybes ir įgūdžius. Vaikas, aktyviai įsitraukęs į bent vieną iš neformaliojo ugdymo(si) veiklų, išmoksta savarankiškumo, atsakingumo, geba lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su aplinkiniais.

 

Vaikai renkasi tas neformaliojo ugdymo veiklas, kurios jiems labiausiai patinka. Linkę kurti – muzikuoja, konstruoja, dainuoja; teikiantys pirmenybę judriosioms veikloms – šoka ar renkasi kurią nors sporto šaką; meniškos sielos atstovai – renkasi dailės ir technologijų sritis; neabejingi informacinėms technologijoms – save realizuoja IT veiklose.

Šiaulių Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo mokytojai kviečia kiekvieną mokinį užsiimti mėgiama veikla po pamokų, ypač šiuo, karantino laikotarpiu, kai ženkliai apribotas socialinis gyvenimas. Užsiimdamas neformalia veikla, vaikas atsipalaiduoja ir išgyvena teigiamų emocijų.

 

Šiaulių Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo mokytojai, pastaruoju metu susiburia virtualiuose susirinkimuose, o jų metu, nuolat dalijasi nuotolinio mokymo(si) sėkmėmis ar nusivylimais. Dalindamiesi virtualiajam mokymui pritaikyta ugdymo medžiaga, mokytojai skleidžia gerąją patirtį, palaiko ryšius su klasių vadovais ir tėvais.

Pasirinkę patogiausias ir mokiniams prieinamiausias bendravimo priemones, neformaliojo švietimo mokytojai veiklas veda virtualiose mokymo(si) aplinkose. Suprantama, kad tokiu mokymo(si) būdu, nebus pasiekta aukštų rezultatų, bet mokiniai, kiek įmanoma, ugdomi ir skatinami neapleisti savo pomėgių. Nuolat puoselėjamas bendravimas ne tik su mokytojais, bet ir su draugais, užsiimančiais ta pačia veikla, padeda mokiniams jaustis svarbiu bendruomenės nariu.

 

Galima pasidžiaugti Šiaulių Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo mokytojų kūrybingumu. Prisitaikydami prie esamų gyvenimo sąlygų, jie įdomiai ir patraukliai veda veiklas mokiniams nuotoliniu būdu.

„Keramikos ir stiklo plastikos“ būrelis, „Molinukas“ (S. Motuzaitė Jurienė), „Lipdynukas“ (mokyt. G. Petronaitienė) molį pakeitė plastilinu, modelinu, cukraus pudros ar miltų dirbiniais. Vaikai kuria gražiausius darbelius, atsižvelgdami į mokytojų rekomendacijas, padedant tėveliams. Dalindamiesi gautais rezultatais, siunčia fotografijas, filmuotą medžiagą mokytojams.

Saugaus eismo būrelio „Šviesoforiukai“ (mokyt. A. Jurgutavičienė) nariai mokosi saugaus eismo taisyklių, žaisdami virtualų žaidimą „Eismopolis“.

Būrelyje „Smalsučių mokyklėlė“ (mokyt. I. Paulauskienė) mokomasi programavimo paslapčių: sudarinėjamas vardo grafinis simbolis, programuojami šokio judesiai, skraidinami lėktuvai. Muzikos studijos „Gamtos garsai“ solistės ruošiasi šv. Velykų projektui. Kartu su šeima muzikuoja, dainuoja, margina kiaušinius, gamina dekoracijas.

 

Prisijungę „Zoom.us“ programa, smagiai šoka liaudiškos šokių studijos „Šermukšnėlė“ (mokyt. I. Šerpytienė), šokio studijos „Kosmėja“ (mokyt. D. Maciuvienė), aerobikos-zumbos būrelio (mokyt. A. Repečkaitė) nariai. Šokėjams ypač svarbu palaikyti fizinę formą ir neprarasti įgūdžių. Mokiniai labai pasiilgo gyvo bendravimo, scenos ir koncertų.

Pučiamųjų instrumentų orkestro „Dainai“ (mokyt. A. Kavaliauskis) muzikantai intensyviai repetuoja ne tik individualiai, bet ir jungdamiesi visu orkestru. Mokiniai kartu su mokytoju derina sąskambius, mokosi natų, stengdamiesi neprarasti įgytų žinių, muzikuoja ir bendrauja.

Gitaros studiją (mokyt. M. Babrauskas) lankantys vaikai, derindami gitaros stygas, dirba individualiai ir grupėmis.

Dainavimo studijų „Limpopo“ (mokyt. M. Babrauskas) ir „Linksmuoliai“ (mokyt. I. Jonavičienė) mokiniai kartu su mokytojais gilina dainavimo įgūdžius, mokosi dainelių.

Jaunųjų konditerių ir menininkų klube „Magiškas riestainis” (mokyt. I. Petrukonienė) mokiniai, tėvų padedami, gamina skaniausius patiekalus.

 

Naujųjų medijų mokyklos (mokyt. M. Ruzgytė) mažieji mokinukai žaidžia su akvarele ir ornamentais, vyresnieji – fotografuoja savo aplinką, kūrybiškai interpretuodami Afrikos žemyną. Aplinkosaugos būreliuose („Gamtos laboratorija“, aplinkotyra, biofizika ir moderniosios technologijos) mokiniai atlieka bandymus, apibendrina gautus duomenis, tyrinėja, kuria ir  stebi artimiausią aplinką.

Sportines neformaliojo švietimo veiklas („Mažieji vikruoliukai“, „Sportuoju – stiprėju“, „Vikruoliukai“, bendrojo fizinio pasirengimo būrelis) lankantys mokiniai sportuoja nuotoliniu būdu, remdamiesi mokytojų rekomendacijomis, atlieka mankštas, sportuoja naudodamiesi namuose esančiu sportiniu inventoriumi ar naudodamiesi buityje esančiais daiktais.

 

Nuotolinis neformalus mokymas(is) – tikras išbandymas mokiniams ir tėveliams. Reikia ne tik priprasti prie naujų gyvenimo sąlygų, bet ir suvokti, kad tai – puiki terpė patirti saviraiškos džiaugsmą, leidžiant laiką namuose su artimaisiais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.