Naujovė stojantiesiems: nuo rudens iki 50 proc. VGTU magistrantūros studijų – nuotoliniu būdu

Kelis mėnesius trukusi COVID-19 pandemija pakoregavo įprastą švietimo sistemos veiklą – visais įmanomais būdais siekta užtikrinti kokybišką studijų proceso organizavimą nuotoliniu būdu. Atsižvelgdamas į esamą situaciją šalyje bei siekdamas sudaryti stojantiesiems daugiau galimybių derinti studijas su įprastine veikla, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) nuo rugsėjo 1 dienos iki 50 procentų nuolatinių magistrantūros studijų apimties organizuos nuotoliniu būdu.

VGTU Studijų prorektorius prof. Romualdas Kliukas pažymi, kad vienas pagrindinių universiteto tikslų – kokybiškos studijos, todėl VGTU nuolat gerina studijų kokybę bei siekia pritraukti motyvuotus, rinkoje ypač reikalingus ateities specialistus. „Nuo šių metų rugsėjo pradžios iki 50 proc. nuolatinių magistrantūros studijų apimties organizavimas nuotoliniu būdu padės stojantiesiems įgyti siekiamą magistro laipsnį, neišvykstant iš darbo vietos bei taupant laiką. Toks mišrus studijų organizavimas suteiks galimybę studentams baigti norimos krypties magistrantūros studijas, derinant jas su įprastine veikla, todėl neabejoju tokių studijų reikalingumu bei efektyvumu“, – sako R. Kliukas.

 

VGTU magistrantūros studijų organizavimas nuotoliniu būdu (iki 50 proc. nuolatinių studijų apimties) sudarys daugiau galimybių studentams derinti studijų procesą su kasdiene veikla – daugiau laiko liks darbui, šeimai, asmeniniams reikalams.

 

„Daugelis VGTU magistrantų – dirbantys asmenys. Nors įprastai paskaitos prasideda 16.20 val., studentai ne visada suspėja atvykti laiku. Organizuojant dalį paskaitų nuotoliniu būdu, jie turės geresnes galimybes prie paskaitų prisijungti nevėluodami, jose dalyvauti tiek iš savo darbo vietos, tiek iš namų. Laiką, kuris skiriamas nuvykti į paskaitas po darbo, studentai galės išnaudoti ruošdamiesi paskaitoms ar skirti daugiau laiko tobulėjimui profesinėje srityje“, – teigia VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Dovilė Ulinskaitė.

 

Pasak Stojančiųjų ir informavimo centro direktorės, organizuojant dalį magistrantūros studijų nuotoliniu būdu, svarbus išlieka studijų kokybės klausimas. „Siekiame paruošti gerus magistrus, galinčius kurti ir taikyti pažangias idėjas mokslinių tyrimų kontekste, gebančius įvertinti alternatyvius problemų sprendimų variantus ir poveikį aplinkai, gebančius pritaikyti įgytas žinias ir jomis remtis, rengiant naujas priemones, reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms, kultūrinei ir meninei veiklai vykdyti ar naujovėms diegti. Todėl nemažai reikalavimų keliama ir dėstytojams, kaip turi būti paruošta medžiaga. Kita vertus, 50 proc. magistrantūros studijų apimties vyks ir įprastu būdu, tad dėstytojai ir studentai nepraras glaudaus bendravimo, galės diskutuoti ir bendrauti, susitikus su dėstytoju įprastoje paskaitoje“, – pasakoja D. Ulinskaitė.

 

Nuotoliniu būdu skaitomos paskaitos bus organizuojamos, naudojant informacines komunikavimo technologijas ir suteikiant galimybę studijuoti virtualioje aplinkoje. Paskaitos medžiagą studentams dėstytojas pateiks virtualiojoje aplinkoje „Moodle“, kuri bus prieinama studentams iki atsiskaitymo už studijų dalyką pabaigos. Dėstytojams rekomenduojama taikyti kaupiamojo balo sistemą, suteikiant balus už aktyvumą ne tik per paskaitas, bet ir ruošiantis paskaitoms, pridedant papildomą balą prie galutinio įvertinimo.

 

Nuotoliniu būdu vykdomų paskaitų vaizdo įrašai nebus daromi, todėl studentai paskaitose turės dalyvauti realiuoju laiku, nurodytu paskaitų tvarkaraštyje. Tomis dienomis, kai studijos vyks nuotoliniu būdu, užsiėmimai įprastu būdu (universiteto patalpose) nevyks. Atsižvelgus į studentų poreikius, paskaitos ir pratybos VGTU jau daug metų vyksta nuo 16.20 iki 21.30 val.

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.