Mūsų pokalbiai su katinu

Aurelija Leišienė
,
Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mūsų pokalbiai su katinu. Kaip kniaukia katinas? Kur mėgsta slėptis? O kas girdėjote kalbant kitataučius? Pažintis su kitų tautų tekstais, „kitokiomis“ raidėmis, skirtingą šilumą skleidžiančiomis raidėmis, ritmu ir daug kitų įdomių dalykų skatinant vaikų kalbą.

 

Atrodo, tiek skirtingų minčių, tiek skirtingų idėjų ir galimybių, o kartu ir į jas pasinėrusių pedagogų, vaikų. Tai veiklos kitaip, per kitokią paiešką, kitokius atradimus, per žaidimą ir proaktyvų pedagogo vaidmenį. Per didelį norą matyti džiaugsmą vaikų akyse. Kovą Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras su socialiniais partneriais – Šiaulių lopšeliu-darželiu „Bitė“ ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliu-darželiu „Eglutė“ – įgyvendino projektą „Kalbos ir knygos savaitė“. Į jį įsitraukė 27 ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai.

 

Projekto veiklos orientuotos į ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų rinkinio „Žaismė ir atradimai“ knygeles „Kalbos spintelė“ ir „Kalbos gelmė“. Daugeliui šie rinkiniai ir juose skleidžiamos idėjos dar nauja, o kai kas jau bandė tai įgyvendinti. Burdamiesi kartu į projektą stengiamės suprasti, kad tai nėra tik dar viena knygelė su gražiomis veiklų idėjomis – tai naujas veiklos organizavimo supratimas.

 

 

Kolegės pasidalijo savo įgyvendintomis veiklomis, įžvalgomis, kaip sekėsi, kokios buvo vaikų reakcijos. Iš viso įgyvendintos 23 veiklos, kurias kolegės pristatė uždaroje „Facebook“ grupėje. Tai „Pirmųjų žodžių teatras“ ir „Mažųjų režisierių“ su 1–3 m. vaikais, „Lėtas knygos skaitymas“, „Raidžių ritminė muzika“, „Šiltos ir šaltos raidės“, „Bežodis begarsis filmas“ išbandyta su 4–6 m. vaikais. Organizuojant pastarąją veiklą, mokytojos Giedrės patarimas – „parinkti linksmą, juokingą begarsį filmą. Besijuokiantis vaikas – atsipalaidavęs vaikas. O atsipalaidavęs – drąsus ir kūrybiškas“. Šis patarimas labai tinka įgyvendinant visas veiklas – būkime labiau atsipalaidavę, žiūrėkime į gautas rekomendacijas kaip į mūsų veiklos palengvinimą ir nebijokime dalytis – juk kartu mokantis tobulėti daug lengviau.

 

Išsamiau apie kiekvieną veiklą ir pokalbius su katinu iš įgyvendinusiųjų patirties rasite čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.