Ministrė ir Ukrainos ambasadorius aptarė ukrainiečių švietimo klausimus

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė susitiko su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro Beshta ir aptarė šalių bendradarbiavimą stiprinant ukrainiečių ugdymo galimybes Lietuvoje.

 

Ministrė J. Šiugždinienė pristatė Lietuvos žingsnius priimant ukrainiečių vaikus į šalies švietimo įstaigas. „Vaikai priimami į visas švietimo įstaigas, kurios tik turi vietų. Pirmiausia vaikai susipažįsta su mokykla, taikomas individualus adaptacinis periodas, jis priklauso nuo vaiko emocinės būsenos. Specialistai suteikia švietimo pagalbą. Vaikai gali mokytis klasėse kartu su bendraamžiais, taip pat jungtis prie nuotolinių pamokų Ukrainos mokyklose. Jei mokykla turi galimybę, ukrainiečiai savo gimtąja kalba gali mokytis Ukrainos istorijos, kalbos ir literatūros – tam skiriamos penkios pamokos per savaitę“, – sakė ministrė.

 

Susitikime taip pat akcentuotos galimybės atvykstantiems į Lietuvą ukrainiečiams kurtis ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir regionuose, kur dėl mažesnio atvykstančiųjų skaičiaus neretai yra gerokai lengviau rasti vietą savo vaikui darželyje ar įsidarbinti. Tam pritarė ir Ukrainos ambasadorius Lietuvoje.

 

Šią vasarą bus rengiama daugiau vaikų vasaros stovyklų, kuriose dalyvautų ir ukrainiečių vaikai. Taip pat planuojama finansuoti neformalias sekmadienines mokyklas, kuriose galėtų burtis ukrainiečiai. Šias mokyklas steigtų pačios bendruomenės.

 

„Vaikams reikia suteikti visas galimybes mokytis gyvai, ypač turint omenyje, kad pastaruosius metus mokymąsi trikdė pandemija“, – ambasadorius P. Beshta. Jis dėkojo už ukrainiečių priėmimą į Lietuvos mokyklas bei pristatė Ukrainos pastangas suteikti ukrainiečių vaikams Lietuvoje galimybę mokytis ir pagal ukrainietiškas programas. Svarstoma atidaryti Vilniuje, o vėliau ir kituose miestuose, tarptautinės ukrainiečių mokyklos padalinius – šioje mokyklose mokymas vyktų šeštadieniais, mokiniai gautų ukrainietiškus sertifikatus. Vaikai ir toliau lankytų Lietuvos mokyklas.

 

Ambasadorius taip pat informavo, kad ieško galimybių popamokinėms ukrainiečių vaikų veikloms savivaldybėse – kad vaikai po pamokų susitiktų, bendrautų savo gimtąja kalba. Susitikimo metu buvo sutarta stiprinti bendradarbiavimą plečiant ukrainiečių vaikų galimybes tiek integruotis į Lietuvos švietimo sistemą ir visuomenę, tiek išlaikyti gimtąją kultūrą. Ypač akcentuotas bendras darbas inicijuojant neformalių savaitgalinių mokyklų steigimą.

 

Lietuvos darželius ir mokyklas lanko daugiau kaip 8 tūkst. iš Ukrainos atvykusių vaikų, daugiausiai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Švietimo įstaigos galėtų priimti beveik 40 tūkst. ikimokyklinukų ir moksleivių.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.