Mokomės tyrinėdami ir diskutuodami

Liudmila Putauskienė
,
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos mokytoja, atstovė spaudai

Patyriminis ugdymas – viena edukacijos formų. Jis pagrįstas mokinių veikla, kai akcentuojamos ne žinios, o patirtis ir įgūdžiai. Džiaugiamės, kad tokią veiklą galime organizuoti netradicinėse Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos erdvėse. 6a, b, c klasių lietuvių kalbos modulio ir 7c klasės lietuvių kalbos pamokose mokiniai dalyvavo diskusijoje „Tolerancijos miesto pastatų ekologiškumas ir patogumas“.

 

 

Remdamiesi savo patirtimi ir atradimais, tyrinėdami „Tolerancijos miesto“ maketą, surinko ir apibendrino medžiagą apie pastatų ekologiškumą: iš kokių medžiagų jie pastatyti, kaip suprojektuoti (ar šviesūs, taupūs, saugūs), ar „draugauja“ su supančia aplinka. Mokiniai rinkosi jiems patinkantį pastatą ir rekonstravo, pritaikydami savo šeimos reikmėms, įsirengdami net savo asmeninį kambarį. Pamokoje taikytos šios ugdymo priemonės: filmo demonstravimas, maketo fotografavimas, panaudojant informacines technologijas (telefoną, kompiuterį), nuotraukos rekonstrukcija į piešinį. Pamokoje integruoti lietuvių kalbos, gamtos, dailės, informatikos dalykai. Tokių pamokų sėkmė – bendradarbiavimas, saviraiška netradicinėse erdvėse, veikla be įtampos, geros emocijos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.