Mokinių konferencija „Mūsų sėkmės ir patyrimai“

Ina Macaitienė
,
Šiaulių Salduvės prog-jos lietuvių k. mokytoja, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Šiaulių Salduvės progimnazijoje 5–8 klasių mokiniai mokslo metus baigia ne tik nuotykių kupina edukacine klasės išvyka, mokslo metų pabaigos švente, bet ir mokinių konferencija, kurios metu klasių bendruomenės dalijasi per mokslo metus įgytomis patirtimis, atradimais ir sėkmės istorijos.

 

Konferencijos metu būdavo pristatomi klasės nuomonę ir patirtis apibendrindavę pranešimai apie popamokinę veiklą, šiuolaikinę pamoką, socialinių kompetencijų ugdymą, vaiko individualios pažangos ugdymą, klasės tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Nuo 2021–2022 m. m. progimnazijoje įgyvendinamos klasių kryptys, todėl antrus metus konferencijoje aptariamos išskirtinės kiekvienos klasės bendruomenės patirtys – klasių krypčių įgyvendinimas.

 

Progimnazijoje klasių krypčių įgyvendinimui skirtos dvi NU dienos, T (teminės) klasių valandėlės, taip pat klasės, atsižvelgdamos į klasės kryptį, planavo ir popamokines veiklas. Per mokslo metus kiekvienos klasės bendruomenė sukaupė gausų patirčių bagažą, todėl visi konferencijos pranešimai sulaukė didelio klausytojų dėmesio. Pranešimai buvo ne tik informatyvūs, bet ir pademonstravo mokinių kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmenines ir kt. kompetencijas: ruošdami savo klasės pranešimą mokiniai kūrė filmukus, vaizdo įrašus, skaidres, vaidino. Klasių krypčių įgyvendinimas sudarė galimybes derinti formalųjį ir neformalųjį ir neformalųjį ugdymą, plėtoti socialinę partnerystę, skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą.

 

 

5abc klasių mokiniai šiais metais gilinosi skirtingas sritis: kūrybiškumą, gyvenimiškus įgūdžius ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą. Ugdydamiesi kūrybiškumą 5a klasės mokiniai lankėsi socialinių partnerių erdvėse – Šiaulių Dailės galerijoje, kur turėjo galimybę apžiūrėti ne vieną menininkų parodą, kūrė komiksus, dekoravo ženklelius, paslapčių dėžutes, atkartojo įvairius meno kūrinius ir kt. Bendradarbiaudami su Šiaulių pasienio užkarda 5b klasės mokiniai susipažino su valstybės sienos apsaugos principais, pažino pasieniečio darbo ypatumus, išsiaiškino, kokiomis savybėmis turi pasižymėti šį darbą dirbantis žmogus. Labiausiai mokinius sužavėjo pažintis su kinologu, jo tarnybiniu šunimi ir išgirstos keturkojo pareigūno dresavimo paslaptys. 5c klasės mokiniams pažinti kurčiųjų kultūrą ir įgyvendinti klasės kryptį padėjo Lietuvių gestų kalbos vertėjų centras, kuriame mokiniai stebėjo vertėjų darbą, pažino gestų kalbos simbolius, išmoko gestais parodyti savo vardus bei svarbiausius žodžius. Penktokai  su iliustruota gestų kalbos abėcėle supažindino visą mokyklos bendruomenę.

 

6a klasės mokiniai šiais mokslo metais susitelkė į pagalbą vienas kitam – organizavo įvairias popamokines veiklas, skatinusias bendradarbiavimo kultūros klasėje auginimą. Konferencijos metu atskleidė draugiškos klasės receptą, juo pasinaudoti kitais mokslo metais linkėjo visoms progimnazijos klasėms. 6b klasės mokiniai socialinę partnerystę išplėtė ir už šalies ribų – įgyvendindami tarptautiškumo kryptį bendradarbiavo su studentais iš JAV. Tokia patirtis, šeštokų teigimu, ne tik praturtino jų anglų k. žodyną, bet ir pravertė anglų k. pamokų metu. 6c klasės mokiniai užsiėmė švietėjiška prevencine veikla – bendradarbiaudami su policijos pareigūnais, Lietuvos probacijos tarnyba kūrė įvairius edukacinius filmukus bei plakatus, dalinosi jais ir savo idėjomis su mokyklos bendruomene.

 

Itin su gyvenimiška patirtimi buvo susijusi 7a klasės kryptis – mokiniai ugdėsi finansinį raštingumą. Bendradarbiaudami su Swedbank, Šiaulių banko ir Finansinių akcentų atstovais mokiniai išsiaiškino, kaip svarbu kaupti lėšas ateičiai, kaip apsisaugoti nuo įvairių sukčių, kaip tvarkyti namų ūkio biudžetą ir kt. Septintokų nuomone, jie dabar apie finansinį raštingumą žino daugiau nei kai kurie suaugusieji. 7b klasės mokiniai, bendradarbiaudami su Šiaulių visuomenės sveikatos biuru, dalyvavo veiklose, skirtose fizinei ir emocinei sveikatai ugdyti.

 

Išskirtinėmis patirtimis konferencijos metu dalijosi 7c klasės mokiniai – pristatė asmeninių projektų įgyvendinimo patirtį. Mokiniai rinkosi įvairias darbo temas, analizavo šaltinius, atliko tyrimus, analizavo tyrimo duomenis, pristatė juos ir parengtas išvadas. Mokinių teigimu, klasės kryptis leido pažinti mokslininkų darbą, išsiaiškinti savo stipriąsias sritis, taip pat turės teigiamos įtakos rašant brandos darbus aukštesnėje mokymosi pakopoje.

 

Aštuntokai šiais mokslo metais įgyvendino Būk, kuo nori būti klasės kryptį, todėl daug dėmesio skyrė profesijų pasaulio pažinimui, lankėsi įvairiose organizacijose (teisme, pramonės įmonėse, bankuose ir kt.), kur ne tik susipažino su skirtingų specialistų darbo aplinka, išgirdo apie jų darbo ypatumus, bet ir turėjo galimybę patys įsijausti į vieno ar kito specialisto vaidmenį. Pranešimų klausęsi septintokai labiausiai susidomėjo profesijų pasauliu, todėl šią klasės kryptį pasirinko kitiems mokslo metams.

 

Kadangi konferencijos metu mokiniai susipažįsta su moksliniu darbu, jo pristatymo principais, visus klasių pranešimus vertino ir klausimus pranešėjams uždavė mokytojai, mokinių tarybos atstovai. Konferencija baigta refleksija apie labiausiai sužavėjusias klasės kryptis ir kitų mokslo metų klasės krypčių planavimu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.