Pradinių klasių mokinių aktyvios veiklos ir patirtys „Erasmus+“ projekte Portugalijoje

Lina Navikienė, Laima Laiševcevienė

Gegužės 23 d. – birželio 3 d. Šiaulių sanatorinės mokyklos šeši pradinių klasių mokiniai su mokytojomis Lina Navikiene ir Laima Laiševceviene dalyvavo „Erasmus+“ programos KA1 mokinių mobilumo projekte, kuris vyko Agrupamento de Escolas Vieira de Araujo mokykloje, Vieira do Minho miestelyje, Portugalijoje. Kelionės tikslas – susipažinti su Portugalijos švietimo sistema, aktyviais mokymo(si) metodais, įtraukiojo ugdymo(si) organizavimo principais, IT priemonių ir naujų ugdymo(si) metodų taikymu ugdymo(si) procese.

 

Mūsų lankytoje mokykloje Agrupamento de Escolas Vieira de Araujo mokosi apie 700 mokinių. Mokykloje daug erdvių, kuriose mokiniai pertraukų, laisvų pamokų metu gali ilsėtis, ruoštis pamokoms ir atlikti skirtas užduotis. Tokia poilsiui skirta erdvė yra net valgykloje. Didelės erdvės mokyklos kieme, kuriose pertraukų metu vaikai aktyviai leidžia laiką. Laisvu metu mokiniai mėgsta būti bibliotekoje, lauke, žaisti aikštyne. Nepastebėjome mokinių, kurie pertraukų metu naudotųsi mobiliaisiais telefonais. Jais naudojasi tik atsiradus poreikiui pamokose. Mokykloje yra laboratorija, robotikos klasė, kieme yra daržas. Kyla klausimas, ar gali šiuolaikinį vaiką sudominti daržininkystė ir sodininkystė? Pasirodo – taip. Mokiniai mokosi sėti, prižiūrėti ir nuimti derlių. Po derliaus nuėmimo mokyklos bendruomenei organizuojama prekyba daržovėmis bei vaisiais, o už surinktus pinigus vyksta į suplanuotą ekskursiją ar suorganizuoja pramogą. Mūsų mokiniai išbandė aktyvią patyriminę daržininkystės veiklą – pristatė atvežtų lietuviškų gėlių sėklas: rugiagėles, medetkas, ramunėles. Susipažino su čia auginamais vaismedžiais ir daržovėmis, sužinojo portugališkus jų pavadinimus, diskutavo apie auginimo sąlygų panašumus ir skirtumus, sodino, ravėjo, laistė. Nuėmę pirmąjį bulvių derlių, lygino, rūšiavo, svėrė ir paruošė prekybai. Mus nustebino mokinių susidomėjimas ir jų darbštumas.

 

 

Įdomu tai, kad mokykloje sudaromos skirtingų įgūdžių vaikų grupės, kurios kartu mokosi. Pastebėjome, kad mokiniai matematikos pamokose skirtingo amžiaus ir skirtingo įgytų žinių lygio. Jei mokiniui nesiseka matematika – jis mokosi kartu su tais, kurie akimirksniu perpranta matematikos gudrybes. Išbandė aktyvų mokymosi metodą-žaidimą „SuperTmatik“ ir mintino skaičiavimo įgūdžius pritaikė žaisdami grupėse matematinį žaidimą „24“. Daug dėmesio skiriama emocijoms. Siekiama, kad mokiniai palaikytų vieni kitus, sakytų padrąsinančius žodžius. Robotikos klasėje stebėjo, kaip mokiniai mokosi programuoti ir valdyti sukurtą robotą. Turėjo galimybę išbandyti sukonstruotus robotus, kurie užprogramuojami atlikti skirtingas užduotis.

 

Didelis iššūkis – bendravimas anglų kalba. Abiejų šalių mokiniai gilino kalbos žinias naudodami „Google Translate“ programėle. Trumpai prisistatė, papasakojo apie save, iš kur atvyko. Su portugališkais pasisveikinimo, padėkos žodžiais susipažino naudodamiesi „Wordart“ programėle.

 

Aktyvius mokymo(si) metodus pritaikė išvykoje į Geres nacionalinį parką. Mokiniai paveikslavo ir „PlantNet“ programėle atpažino augalus. Vaikai praplėtė geografines žinias aplankę Atlanto vandenyną, Porto ir Bragos miestus. Visus stebino viduramžius menančios gatvelės, sena ir įspūdinga miestų architektūra: katedros, tiltai, Porto geležinkelio stotis. Didelį įspūdį paliko muziejus laive, kuriame gausi ekspozicija vaizdžiai pristato laivo istoriją. Iš filmuotos medžiagos ir nuotraukų, naudodami programėles „Quik“ ir „CapCut“, mokiniai kūrė trumpus filmukus, kuriuos pristatė mokyklos draugams, mokytojams.

 

Veiklose išryškėjo pagrindiniai ugdomojo proceso bruožai: neperkrautas ir su mokinių patirtimi susietas ugdymo turinys, mokinių kritinio mąstymo skatinimas, optimalus darbo tempas, sudarytos galimybės giliau išmokti temą, siejant ją su praktika. Pamokos pradžioje pateikiamas trumpas pamokos planas arba suformuluojama problema. Pasidžiaugiama kiekvieno vaiko rezultatais.

 

Dvi savaitės prabėgo greitai, palikdamos nepakartojamas patirtis ir šiltus prisiminimus. Esame nuoširdžiai dėkingi visiems už šiltą ir malonų priėmimą, turiningą ir naudingą vizito programą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.