„Mokinių įgalinimas keisti mokyklos konfliktų sprendimų kultūrą naudojant mediaciją“

Saulena Lukšienė
,
Jurbarko Naujamiesčio prog-jos socialinė pedagogė ekspertė 
Loreta Undraitytė
,
socialinė pedagogė metodininkė 

Vasario–birželio mėnesiais Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 7-ų, 8-ų klasių mokiniai (21 mokinys) dalyvavo mokymuose tema „Mokinių įgalinimas keisti mokyklos konfliktų sprendimų kultūrą naudojant mediaciją“, kuriuos vedė dr. Auksė Petruškevičiūtė – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė, mokyklinės mediacijos mokymų lektorė. Mokymai vyko pagal mokyklos vykdomą projektą „Stipri bendruomenė – saugus vaikas“.

 

Mokyklinė mediacija yra naujas konfliktų, kylančių ugdymo įstaigoje, sprendimo būdas. Ugdymo įstaigose yra mokinių, kurie stengiasi išvengti konfliktų, o kiti, atvirkščiai – mėgsta konfliktuoti. Neturėdami patirties, dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka netinkamus sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Mokyklinė mediacija mokina konfliktus spręsti konstruktyviai. Mediacijos proceso metu konfliktuojantys asmenys aptaria konflikto priežastis, aiškinasi poreikius, jausmus ir emocijas, bando įsijausti į kito poziciją ir kartu ieško problemos sprendimo. Bendraamžių pagalba sprendžiant konfliktus dažnai yra veiksmingesnė negu suaugusiųjų įsikišimas.

 

 

Mokyklinė mediacija – tai nauja galimybė mokytis bendrauti kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgūdžius, empatiją, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, ugdant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą.

 

„Pirmosios mokymų dienos buvo įdomios visiems: ir mokiniams, ir man. Ir tai tik pradžia, kai reikia išmokti atpažinti, kas yra tas konflikto ledkalnis, kokia yra konflikto metu kylančių jausmų ir emocijų paletė. Toliau jau mokysimės, kaip padėti bendraamžiams susitaikyti ar tiesiog susitarti. Didžiausia pagarba ir padėka mokyklai, siekiančiai bendravimo pokyčių, norinčiai kurti naują konfliktų sprendimo kultūrą mokykloje“, – po pirmo susitikimo kalbėjo vadovė dr. Auksė Petruškevičiūtė.

 

Tačiau kuo toliau, tuo labiau mokiniai laukė naujų susitikimų. Toliau gilino žinias ir gebėjimus. Birželio 1 dieną LR Seime visiems dalyviams iškilmingai buvo įteiktos padėkos, įrodančios, kad mokiniai sėkmingai baigė mokyklinės mediacijos mokymus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.