Metodinė išvyka „Netradicinės erdvės ir jų panaudojimo galimybės ugdomajame procese“

Živilė Jarašūnienė
,
Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė

Tik prasidėjus vasarai Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojos įprastą darbo dieną pakeitė metodine išvyka. Šios išvykos poreikį padiktavo įstaigų veiklos gerinimo, ugdymo kokybės siekio ir edukacinių erdvių kūrimo įstaigose planai. Todėl siekiant surinkti kuo daugiau informacijos, pasisemti kitų įstaigų patirties kuriant edukacines vidaus ir lauko erdves, kurios skatintų vaikus daugiau veikti, sužadintų norą domėtis, ieškoti naujų veiklos būdų, pasirinkta metodinė išvyka, per kurią buvo aplankytos trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Kauno r. Garliavos vaikų lopšelis-darželis „Uosiukas“, Kauno m. vaikų lopšelis-darželis „Nežiniukas“ ir Kauno m. vaikų lopšelis-darželis „Spindulys“.

 

Atvykus į Kauno r. Garliavos vaikų lopšelį-darželį „Uosiukas“, sužavėjo įstaigos kolektyvo draugiškumas. Darželis įsikūręs naujai besikuriančiame Garliavos apylinkių seniūnijos rajone, kol kas nuošalioje vietoje. Darželio teritorija ribojasi su nuosavomis gyventojų valdomis, todėl vaikučiai turi galimybę stebėti vykstančius statybų darbus, o šalia esančiame dirbamos žemės lauke – stebėti augančias kultūras. Turėjome galimybę apžiūrėti įstaigos pasididžiavimą – multisensorinį kambarį, kuriame vaikai mokosi ir yra skatinami pažinti pasaulį, save, naudodami pagrindinius pojūčius: regą, uoslę, klausą, kvapą ir skonį. Tokia aplinka suteikia galimybę jausti malonius prisiminimus, atsipalaiduoti, lavinti kūrybiškumą, vaizduotę. Kitaip tariant, tai yra vieta, kur vaikų fiziniams, socialiniams, emociniams, kalbos ir pažinimo įgūdžiams suteikiama begalinė galimybė toliau tobulėti savo tempu. Šiame kambaryje įstaigos psichologė Aušrinė Diksaitė atvykusioms viešnioms vedė užsiėmimą „Pagrindiniai pojūčiai ir stiprios emocijos „gesinimas“… Kaip tai įmanoma praktiškai?“. Nė viena neliko abejinga šiam užsiėmimui.

 

 

Lankantis Kauno m. vaikų lopšelyje-darželyje „Nežiniukas“ iš karto pastebėjome išskirtines, erdvias įstaigos vidaus ir lauko edukacines erdves. Lopšelis-darželis pavadintas knygos „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“ (aut. N. Nosovas) herojaus Nežiniuko vardu, todėl įstaigos vidaus ir lauko aplinkos kuriamos „Nežiniuko miesto“ tema. Daug dėmesio skiriama ugdymą(si) stimuliuojančiai aplinkai kurti, atsižvelgiant į jos saugumą, funkcionalumą, patogumą ir prieinamumą pagal vaikų amžių. Pati įstaiga gyvena savitą gyvenimą, nes joje yra 1 savaitinė, 2 specialiosios ikimokyklinės ir 1 specialioji priešmokyklinė grupės. Lopšelio-darželio visa ugdomoji, meninė, kūrybinė ir kita edukacinė veikla organizuojama kryptingai ir nuosekliai, pagal bendruomenės sukurtas mėnesio temas. Vaikų pasiekimų vertinimas yra aprašomojo pobūdžio, pagal kompetencijas ir kiekvieno vaiko individualią raidą, patirtį ir numatytus vertinimo kriterijus spalvomis: žalia, geltona, raudona. Šios įstaigos pedagogės pasidalijo patirtimi įgyvendinant įstaigos veiklą – ekologinį ir sveikatinimo siekiantį ugdymą. Buvo naudinga išgirsti apie parenkamus darbo metodus, susipažinti su kitokiais vaikų žaidimais ir kolektyvo aktyvumu siekiant bendrų tikslų. Darželio administracija pasidžiaugė gausiomis edukacinėmis erdvėmis ir pademonstravo turimų interaktyvių priemonių įvairovę.

 

Lankantis Kauno m. vaikų lopšelyje-darželyje „Spindulys“ be galo sužavėjo įsirengtos lauko edukacinės erdvės ir joje vykdomos veiklos. Įstaigos administracija papasakojo, kad daug dėmesio skyrė lauko aplinkai įrengti. Darželio kieme vaikai žaidžia, sportuoja, ilsisi ir stebi juos supantį pasaulį. Jie patys augina įvairias daržoves, uogas, vaismedžius. Sportuoti įrengta įvairių sporto-žaidimo kompleksų, nupirkta dviratukų. Kiemo teritorijoje suformuoti kalniukai, nuo kurių žiemą gali leistis nupirktomis rogutėmis. Sukurta visapusišką tobulėjimą skatinanti žaisminga ir jauki aplinka, kurios tikslas – mokyti sutelkti dėmesį, suvokti, įsiminti, kritiškai mąstyti ir taikyti įvairius pasaulio pažinimo būdus: stebėti, klausinėti, eksperimentuoti, prognozuoti, ieškoti informacijos.

 

Visose ikimokyklinėse įstaigose pabendrauta įvairiais ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo klausimais, pasidžiaugta įstaigų viduje ir lauko teritorijose esančiomis edukacinėmis erdvėmis, aplankytos darželio grupės. Atsirado daugiau minčių, kaip paįvairinti grupės ir lauko erdves, kad vaikams būtų daugiau veiklos.

 

Kiekviena kelionė – tai tarsi baltas sniego lopinėlis, kuris užsipildo pėdsakais, vaizdais, žmonių veidais, emocijomis, kvapais ir skoniais, žiniomis ir įspūdžiais. Juk visada reikia pamatyti, kaip gyvena kiti, kad galėtum vertinti save. Bet kokia nauja patirtis duoda naujų minčių, idėjų ar pasitvirtinimą, kad esame tinkamame kelyje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.