Seminaras „Gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos ugdymo įstaigose. Įtraukiojo ugdymo link“

Saulena Lukšienė
,
Jurbarko Naujamiesčio prog-jos socialinė pedagogė ekspertė 
Loreta Undraitytė
,
 socialinė pedagogė metodininkė 

Gegužės 27 d. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje susirinko 3 rajonų (Jurbarko, Kretingos ir Pagėgių) socialiniai pedagogai į seminarą „Gerosios įtraukiojo ugdymo praktikos ugdymo įstaigose. Įtraukiojo ugdymo link“.

 

 

Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorė Alma Uznė. O 6b klasės mokiniai su mokytoja Skirmute Janulaitiene mums dovanojo dainą „Dovana“. Buvo pristatyti net 9 įdomūs pranešimai:

„Įvairių gebėjimų turinčių mokinių įtrauktis į bendrojo ugdymo mokyklą“;

„Komandinio darbo svarba, įtraukiojo ugdymo kontekste“;

„Įtraukusis ugdymas(is) Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje“;

„Meno terapija – įtraukties skatinimo būdas“;

„Vaikų ir paauglių stresas“;

„Informacinių technologijų panaudojimas socialinio pedagogo darbe, dirbant su įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniais“;

„Pagalba vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“;

„Origamio nauda mokinio gebėjimams lavinti“;

„SEK vaikų įtraukimas į popamokinę veiklą“.

Laikas prabėgo labai greitai, galėjome dar kalbėti ir kalbėti, tačiau skubėjome į nuostabią „Sūrio degustaciją“ pas dar nuostabesnę „Sūrio džiazas“ savininkę Svajonę. Kaip gera, kai gali atrasti laiko susibėgti kartu, žinias, darbą suderinti su pramogomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.