Mokinių darbai vertinami objektyviau

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atliktas praėjusių mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) mokinių darbų vertinimo moderavimas rodo augančią vertintojų kompetenciją: vertinama objektyviau – mažėja vertinimo nesutapimų.

Vertinimo moderavimu siekiama stebėti mokinių darbų vertinimo procesą, išryškinti vertinimo problemas, padėti mokytojams tobulinti vertinimo kokybę. NŠA parengtoje analizėje lyginami mokyklose vykdyto vertinimo ir NŠA ekspertinio vertinimo rezultatai. Taip siekiama suteikti grįžtamąjį ryšį PUPP organizuojančioms mokykloms ir darbus vertinantiems mokytojams, atkreipti dėmesį į kylančius vertinimo iššūkius, didinti vertinimo patikimumą.

NŠA vertinimas: lietuvių kalba ir literatūra

 

Ekspertiniam vertinimui buvo atrinkti 1983 lietuvių kalbos ir literatūros PUPP mokinių darbai (teksto suvokimo atvirieji klausimai ir teksto kūrimo užduočių atliktys) iš 166 mokyklų, kurių vertintojai prieš metus buvo kviesti į PUPP darbų vertinimo mokymus.

NŠA ekspertai geriau įvertino 26,5 proc. darbų, o 8,3 proc. darbų vertinimas mokyklose sutapo su ekspertų. Jų teigimu, vertinant teksto suvokimo užduotį daugiausiai nesutapo tų klausimų, kai reikalaujama lyginti skaitomus tekstus ir rišliai išsakyti argumentuotą nuomonę, vertinimas.

Teksto kūrimo užduotyje mažiausiai sutapimų buvo vertinant kuriamo teksto turinį, ypač temos ir teiginių argumentavimą, tačiau sutapo teksto struktūros ir nuoseklumo vertinimai.

NŠA vertinimas taip pat atskleidė stiliaus vertinimo problemiškumą – jo vertinimas skyrėsi beveik 60 proc. darbų. Pagerėjo raštingumo vertinimas: sutapimų yra kur kas daugiau nei 2021 m. PUPP darbuose.

NŠA vertinimas: matematika

 

Matematikos PUPP darbų ekspertiniam vertinimui atrinkti 1906 mokinių darbai. Jo rezultatai parodė, kad ekspertų ir mokytojų sutampančių vertinimų vidurkis uždaviniui yra bemaž toks kaip pernai – 96,9 proc. (praėjusiais metais – 97,7 proc.). NŠA ekspertus nudžiugino tai, kad nebuvo nė vieno uždavinio, kurio vertinimo sutapimas būtų mažesnis kaip 90 proc. Daugiausia nesutapimų pastebėta vertinant dviejų taškų vertės uždavinius.

Beveik 70 proc. ekspertų vertintų darbų rezultatai nepasikeitė (praėjusiais metais – 73,9 proc.). 15 proc. darbų rezultatai po vertinimo moderavimo sumažėjo (praėjusiais metais – 17,6 proc.), taip pat 15 proc. darbų rezultatai padidėjo (praėjusiais metais – 8,4 proc.).

Vertinimo moderavimo duomenys leidžia teigti, kad matematikos mokytojams praėjusių metų matematikos PUPP darbus sekėsi vertinti labai gerai, mokytojai panaudojo mokymuose gautą informaciją ir įgytus įgūdžius.

Tipiškos mokinių klaidos

 

Ekspertinis atrinktų mokinių darbų vertinimas taip pat svarbus ir praktine ugdymo proceso prasme: ekspertai analizuodami mokinių darbus išskyrė tipines lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos PUPP klaidas. Pasak NŠA ekspertų, tai vertinga informacija mokytojams, padedanti nustatyti, kuriose dalyko mokymo srityse reikėtų stiprinti mokinių žinias ir gebėjimus.

 

Tarp tipiškų lietuvių kalbos ir literatūros PUPP klaidų teksto suvokimo užduotyje minima tai, kad nesiremiama perskaitytų tekstų medžiaga, netinkamai remiamasi perskaitytais tekstais, bandoma atsakyti nesupratus esminių užduoties sąvokų, nekuriamas kalbos požiūriu taisyklingas tekstas. Teksto kūrimo užduotyje dažniausiai aptinkamos šios temos suvokimo ir plėtojimo klaidos: netinkamai suvokta tema, netinkamai išskiriami arba neišskiriami aspektai. Tarp teiginių pagrindimo, argumentavimo klaidų minimas kūrinio turinio atpasakojimas, paviršutiniška literatūrinė ar kultūrinė patirtis arba jos trūkumas. Analizėje nurodomos ir dažniausios teksto struktūros ir nuoseklumo, stiliaus, žodyno ir sintaksinių formų, gramatikos, rašybos, skyrybos ir kitos klaidos.

 

Matematikos mokytojams turėtų praversti analizėje išsamiai aptartos tipiškos mokinių klaidos skaičių ir skaičiavimų, reiškinių, lygčių, nelygybių, sistemų, sąryšių ir funkcijų, matų ir matavimų, statistikos ir tikimybių teorijos srities uždaviniuose. NŠA parengta vertinimo moderavimo analizė išsiskiria ir didele pridėtine verte: mokyklos, švietimo centrai gali kreiptis į agentūrą dėl mokymų, kaip išnaudoti moderavimo analizės duomenis. Tam NŠA jau yra parengusi lektorius ir mokymų medžiagą.

Moderavimo ataskaitos išsiųstos mokykloms ir savivaldybėms, kurių mokinių darbai buvo vertinami iš naujo.

 

Mokinių pateiktų atsakymų arba sprendimų pavyzdžiai skelbiami analizės ataskaitos prieduose:

Tipinės lietuvių kalbos ir literatūros PUPP klaidos

Tipinės matematikos PUPP klaidos

 

„Švietimo naujienų“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.