Mobilumas Turkijoje

Ramona Švelginaitė
,
projekto koordinatorė

Šiandieninei kartai labai svarbus mokymasis, siejamas su informacinių technologijų naudojimu. Atvirkštinės klasės metodas (angl. Flipped Classroom, dar vadinamas Inverted Classroom) reiškia atvirkštine tvarka dėstomą pamoką. Įprastinėje pamokoje mokytojas yra žinių šaltinis, o atvirkštinio mokymosi metu mokiniai pagrindines temos žinias įgyja savarankiškai. Mokinys gali tyrinėti aktualią pamokos medžiagą namuose, didesnio komforto sąlygomis. Pamokos metu mokytojas gali daugiau laiko skirti medžiagos aptarimui.

 

Šio ugdymosi metodo taikymo ypatumais domėjosi ir dalyvavo mobilumo veikloje 2022 metų spalio 4–13d. Kauno r. Babtų gimnazijos direktorė Renata Liagienė, anglų k. mokytoja Ramona Švelginaitė, geografijos mokytoja Asta Mongirdienė, dailės mokytoja Sigita Podeckienė pagal pagal „Erasmus+“ projektą Nr.2021-2-LT01-KA122-SCH-000042008 „To The Educators of Digital Age; Flipped Classroom“  Cekdev International Education and Development Academy Antalijos mieste, Turkijoje.

 

Mokymuose mokytojai buvo supažindinti su galimybėmis ir išmoko panaudoti įvairius skaitmeninius išteklius, tokius kaip informacijos paieška, turinio kūrimas ar skelbimas internete, nukreipiant juos į mokymosi veiklas bei savarankišką mokymąsi. Nuolatinė informacinių technologijų pažanga keičia tradicinės klasės sampratą, sudarydama galimybes mokytojui pamokoje pasiūlyti veiklas, atitinkančias individualius mokinių poreikius, o mokiniui tapti aktyviu mokymosi proceso dalyviu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.