Miško paslaptys padėjo atrasti, grožėtis, tyrinėti

Rasa Simonavičienė
,
Kėdainių l.-d. „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Miškas – labai paslaptinga vieta: kažkur pasigirsta paukščio balsas, medžių ošimas, sušmėžuoja ruda lapės uodega ar kiškio ilgos ausys… Rudenį kartu su Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytoja Virginija Paužiene parengtas „eTwinning“ projektas „Miško paslaptys“ (angl. „Forest’s secrets“) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikė galimybę artimiau susipažinti su gyvąja gamta, padėjo suprasti, rasti atsakymus, nurimti, išgirsti save, atrasti…

 

Įgyvendindami projekto tikslus, ugdytiniai stebėjo gamtą, rinko informaciją apie miško augalus, gyvūnus, tyrinėjo, būdami miške, išgyveno teigiamas emocijas, pajuto gamtos žavesį ir ramybę, atsipalaidavo.

 

Per kūrybiškai organizuotas veiklas „Ką slepia miškas?“ klausėmės žvėrelių garsų įrašų, ne kartą svečiavomės Babėnų šile, vyko pokalbiai, diskusijos apie miško žvėrelius: ką jie veikia, kuo minta ir t. t.

 

Vartėme knygeles, kuriose „gyvena“ miško gyventojai, klausėmės įvairių pasakų, pasakojimų, gilinome žinias apie miško augalus, gyvūnus, jų įvairovę, gyvenimo ypatumus, skatinome vaikų kūrybiškumą, gebėjimą priimti sprendimus, ugdyti vertybines nuostatas, pagarbą gamtai. Vaikai žinias apie gamtą, miško gyvūnus įtvirtino išmaniojoje lentoje, žaisdami su edukacinėmis bitutėmis „Bee-Bot“, per „Kahoot“ viktorinas. Per žaidimus-viktorinas buvo skatinamas vaikų smalsumas, kritinis ir loginis mąstymas, patirtinis, komandinis ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, o svarbiausia – vaikai, patirdami daug džiugių emocijų, bandė sužinoti kuo daugiau miško paslapčių. Pasitelkdami įvairias meninės raiškos priemones – piešdami, lipdydami, tapydami, aplikuodami – vaikai kūrė darbelius „Miško takeliu“. Visi kartu džiaugiamės sukurta bendra elektronine knyga „Miško pasaka“. Šią pasaką paeiliui sekė ir iliustracijas kūrė patys vaikai.

 

Vaikų mintys:

Jokūbas:

 • Miške labiau norėčiau sutikti lapę, norėčiau išsiaiškinti, ar jinai plėšri ar ne? Dar norėčiau iš medžio išdrožti gegutę.

Jonas:

 • Norėčiau miške pamatyti zuikius, nes jie gerai šokinėja, valgo morkas ir dar salotas.

Eimantas:

 • Aš važiavau su tete į mišką, daug gražių paukščių mačiau.

Atilija:

 • Labai man graži lapė, bet miške norėčiau sutikti ir kiškį, nes man ir jis patinka. Labai norėčiau auginti kiškį.

Jonas:

 • Man patinka pelėda, mačiau knygelėje ir norėčiau sutikti miške.

Austėja:

 • Miške man patinka pasivaikščioti, yra suoliukų, kur atsisėsti. Ten galima sutikti daug gyvūnų.

Svajūnė:

 • Miške daug medžių, lapų. Norėčiau sutikti gražią lapę.

Andrėja:

 • Mačiau, kai miške ant sniego buvo didelės vilko pėdos ir dar kitų pėdų daug buvo.

Amelija:

 • Man labiausiai tai patiko pėdos miške, aš mačiau vilko, lapės ir kiškio. Iš visų gyvūnų man labiausiai patiko lapė. Vieną kartą mačiau voveraitę, kur kankorėžius renka.

 

Įgyvendinant projektą partneriai iš Turkijos, Bulgarijos ir Lietuvos (Šiaulių, Alytaus, Kauno, Vilkaviškio, Kėdainių) pristatė savo įstaigas, kūrė logotipus, plakatus, vyko balsavimai renkant labiausiai patikusius. Siekdami kokybės, projekto partneriai dalijosi gerąja patirtimi, idėjomis, mintimis, bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje, stengėsi įnešti savo indėlį į projektą, įgyti naujos patirties, išbandyti vieni kitų idėjas. Drauge su projekto partneriais dalyvavome internetiniuose seminaruose, kūrėme tiesioginius tiltus, per kuriuos dalijomės patirtimi, įgijome bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, stiprinome bendrus tarpusavio ryšius, gilinome IT žinias, mokėmės, tobulinome praktinius įgūdžius.

 

Projektas eina į pabaigą, „TwinSpace“ erdvėje gausu idėjų, sukurtų pristatymų-dėlionių, mokomųjų žaidimų nuorodų, kūrybiškai įgyvendintų veiklų, per kurias labiau pažinome vieni kitus, mokėmės vieni iš kitų, kūrybiškai diegėme naujoves savo darbe…

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi „Bitučių“ grupės vaikais, tėveliais, prisidėjusiais prie šio projekto įgyvendinimo.

 

Tėvų mintys apie projektą:

Jono mama Giedrė:

 • „Bitučių“ grupė kaskart stebina savo naujais projektais. Smagu, kad Jūs sugalvojate įdomias veiklas, kuriomis įtraukiate vaikus, man kaip mamai neapsakomai džiugu matyti Jūsų ir vaikų įdėtas pastangas. Vaikai – tai mūsų ateitis, jie, gaudami žinių, išmoksta daug naujo. Jiems tai patinka, jie galėtų užsiimti tuo kasdien. Linkiu Jums didžiausios sėkmės ir kūrybiškumo, eiti tik pirmyn.

Austėjos mama Simona:

 • Projektas turėjo tik teigiamą poveikį vaikui. Įgavo naujos patirties, bendravimo įgūdžių, drąsos…

Atilijos mama Liuda:

 • Dalyvavimas projektinėje veikloje leido vaikams lavinti savo įgūdžius per patirtį, ugdė kūrybiškumą, tolerancijos jausmą, motyvaciją kurti ir atrasti kažką naujo.

Liepos mama Asta:

 • Projekto metu vaikai mokėsi bendrauti ne tik tarpusavyje, bet ir teletiltu su kitais vaikais. Jautė atsakomybę ir pareigą. Nestokojo motyvacijos ir geros nuotaikos.

Svajūnės mama Deimantė:

 • Manau, kad projektas davė daug naujų potyrių, motyvacijos, žinių. Vaikai išmoko daug naujų dalykų. Kiekvieną kartą matosi nauji pasiekimai. Ačiū!

Jono mama Ugnė:

 • Iš tiesų mano sūnus Jonukas labai pasikeitė, tapo daug kūrybingesnis ir išradingesnis, namie randa ką nuveikti – tai pasakas kuria, tai šoka ar dainuoja. O piešinių kiek – jau nežinau, kur ir juos sudėti. AČIŪ mokytojoms už Jūsų darbą.

Jokūbo mama Sonata:

 • Noriu padėkoti sūnaus auklėtojai Rasai už nuoširdų, kūrybišką darbą. AČIŪ! Mūsų grupės vaikai dalyvauja projektuose. Jie motyvuoja, lavina vaikučių gebėjimus, kūrybiškumą, padeda į rimtus dalykus pažiūrėti iš smagesnės pusės – mokosi užrašyti savo vardą ne popieriaus lape ir ne su pieštuku. Drauge praplečia komunikavimo ribas. Bent mano sūnui smagu pažiūrėti į save ir grupės draugus atsiųstuose filmukuose ir nuotraukose. Džiaugiasi kiekviena veikla.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.