Metodinės dienos „Keičiuosi ir keičiu“

Rasa Piežienė
,
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba tradiciškai balandžio mėnesį organizuoja metodinį renginį Šiaulių rajono mokytojams, vadovams – visiems, kurie neabejingi švietimui. Renginys vyksta kartą per dvejus metus – šie metai tretieji, sukvietę Šiaulių rajono švietimo bendruomenę aptarti veiklas, pasidalinti savo darbo patirtimi, idėjomis. Metodinių dienų „Keičiuosi ir keičiu“ pavadinime užkoduota esminė mintis – tik keisdamasis pats, gali skleisti pokytį aplink save. Renginio dalyvius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, savivaldybės tarybos narys Martynas Rusteika, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 

Pirmoji metodinių dienų „Keičiuosi ir keičiu“ diena vyko nuotoliniu būdu – pranešimus apie įtrauktį švietime pristatė švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas. Apie pokyčius švietimo sistemoje, naujausius ugdymą reglamentuojančius dokumentus kalbėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo departamento Pedagogų skyriaus patarėja Audronė Razmantienė ir Ugdymo departamento patarėja Sandra Valavičiūtė. Italijos lietuvių profesionalų klubo „ILP klubas“ prezidentė, lektorė, verslininkė, socialinė aktyvistė dr. Simona Crisafulli, daugiau kaip 13 metų gyvenanti Italijoje, pasidalino įžvalgomis apie Italijos švietimo sistemą. Pranešimą apie įtraukiojo ugdymo patirtis užsienio šalyse pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA122- SCH-000014095 pristatė savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai Rimas Marcinkus, Margarita Pavilionienė, Viktorija Lipskienė. Visi pranešėjai pažymėjo, kad kaita – neatsiejama šio laikmečio dalis.

 

 

Antroji diena buvo skirta praktiniam darbui – diskusijoms grupėse, darbo patirčiai pasidalinti, galimų sunkumų sprendimo būdams aptarti. Diskusijos vyko Pasaulio kavinės (angl. World Cafe) principu, kai dalyviai, suskirstyti į keletą mažesnių grupių – kavinių, diskutavo aktualiais klausimais, ieškojo iškilusių sunkumų galimų sprendimo būdų. Kavinės dalyviai diskutavo klausimais, susijusiais su skaitmeninių, pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimu, kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, ir lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimu, ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimu.

 

Po pietų švietimo darbuotojai rinkosi į metodines grupes, kuriose diskutavo apie ugdymo turinio atnaujinimą, su tuo susijusius iššūkius, aptarė galimybes, ieškojo atsakymų į klausimus, kas keisis nuo kitų mokslo metų, kaip kiekvienas supranta ugdymo turinio atnaujinimą ir pan. Po diskusijų metodinėse grupėse liko neatsakytų klausimų, neaiškumo, nerimo, kaip reikės dirbti pagal atnaujintas programas, todėl nuspręsta diskusijas, mokytojų susitikimus organizuoti reguliariai, siekiant kaip galima geriau pasiruošti pokyčiams.

 

Metodinėse dienose „Keičiuosi ir keičiu“ dalyvavo daugiau kaip penki šimtai Šiaulių rajono mokytojų, vadovų – pirmą renginio dieną pranešimų klausėsi daugiau kaip 300 dalyvių, į Kuršėnų Pavenčių mokyklą-daugiafunkcį centrą atvyko daugiau kaip 200 švietimui neabejingų asmenų.

 

Tikime, kad tokie renginiai yra svarbūs ir reikalingi švietimo bendruomenei – tai parodė aktyvus mokytojų, vadovų dalyvavimas renginyje, karštos diskusijos, pokalbiai su bendraminčiais, refleksijos metu išsakytos mintys, idėjos, pasiūlymai.

 

„Jei norite pokyčių ateityje, tapkite šiais pokyčiais dabartyje.“ (Mahatma Gandhi)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.