Metodinė-praktinė konferencija „Gerosios patirties sklaida planavimo srityje“

Simona Gedminė, Jūratė Stackevičiūtė-Bubinienė, Donata Liauksminaitė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Vasario 13–14 d. Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis“, bendradarbiaudamas su Mažeikių švietimo centru, organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir vadovų metodinę-praktinę konferenciją „Gerosios patirties sklaida planavimo srityje“. Vykusios konferencijos tikslas – skatinti ugdymo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi apie planavimo svarbą ugdymo procese; pasidalyti skirtingomis planavimo schemomis, idėjomis, sėkmingomis jų įgyvendinimo patirtimis ir naudojamais praktiniais metodais; motyvuoti mokytojus ugdomajame procese taikyti inovatyvius planavimo būdus, metodus ir priemones.

 

Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti 11 žodinių / vaizdinių pranešimų ir sukurtos bei pasidalytos mokytojų metodinės priemonės vaikams. Džiaugiamės pristatytų pranešimų informatyvumu, pasidalytais planavimo būdais ir taikomais inovatyviais metodais. Pateiktų metodinių priemonių gausa dar kartą atskleidė mokytojų iniciatyvumą, kūrybiškumą ugdant vaikus, planuojant kasdienes veiklas, savaitinius planus ar teminius projektus. Kiekviena metodinė priemonė buvo kūrybiška, unikali, skatinanti asmenybės augimą ir žinių įsisavinimą per žaidimą.

 

Mokytojams ir tėvams svarbu, kad vaikas augtų savarankiškas, motyvuotas, gebėtų kritiškai mąstyti, mokėtų reflektuoti. Šiuolaikiniams vaikams svarbi priemonių įvairovė, netradicinės veiklos, IT technologijos, netradicinė aplinka.

Dėkojame, kad savo patirtimi ir įžvalgomis dalijosi mokytojos ir iš kitų ugdymo įstaigų: Mažeikių lopšelių-darželių „Bitutė“ ir „Buratinas“, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“.

Antroji konferencijos diena organizuota Mažeikių švietimo centre. Pranešimą „Ugdomosios veiklos organizavimas ir planavimas“ pristatė Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Giedrė Šlušnienė ir Kamilė Kesylė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.