Mažeikių logopedai ir specialieji pedagogai paminėjo profesinę šventę – Europos logopedo dieną

Loreta Šličiuvienė
,
Mažeikių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė logopedė ekspertė 

Kovo 6-ąją minima Europos logopedo diena, kurios tikslas suteikti visuomenei daugiau žinių apie įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, jų įveikimo galimybes, praplėsti žinias apie logopedo profesiją. Ta proga buvo surengtas Mažeikių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susitikimas – šventinė metodinė diena.

 

Profesinės šventės proga logopedus ir specialiuosius pedagogus pasveikino Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Ana Kelpšienė, Ligita Diržininkienė, Mažeikių švietimo centro (MŽC) direktorė Laima Petrulevičienė, metodininkė Monika Bieliauskaitė, pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) direktorė Lina Antanavičienė. Nuotoliu sveikinimus ir linkėjimus siuntė Lietuvos logopedų asociacijos (LLA) pirmininkė Miglė Rovė.

 

Dalyviai išklausė pirmininkės Loretos Šličiuvienės skaityto pranešimo „Bendravimas ir bendradarbiavimas minint Europos logopedo dieną“.

 

Pagal metodinio būrelio parengtus nuostatus, elektroninio balsavimo būdu, buvo renkamas geriausias metų švietimo pagalbos mokiniui specialistas. MŠC direktorė Laima Petrulevičienė ir metodininkė Monika Bieliauskaitė susitikime paskelbė elektroninio balsavimo rezultatus. Geriausia metų pagalbos mokiniui specialiste pripažinta Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ logopedė ekspertė Loreta Šličiuvienė.

 

 

Prisiminimais su kolegėmis pasidalijo ir pirmoji Mažeikių rajono logopedė Ona Venslovienė. Metodinio būrelio narių ir viešnių laukė staigmena – vokalinio trio (vadovas Stanislovas Žebrauskas), jų atliekamos dainos ir vaišės. Esame dėkingos Savivaldybės administracijos atstovėms už mūsų darbo įvertinimą, gėles.

 

Minint profesinę logopedo dieną, buvo siekiama parodyti ir pasidžiaugti, kad dirbdami skirtingose vietose bei aplinkose, gebame bendradarbiauti, susiburti ir veikti vieningai, nes turime bendrą tikslą – padėti vaikams. Labai džiugu, kad Mažeikių rajono vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, logopedo ir specialiojo pedagogo pagalbą gali gauti savo švietimo įstaigoje.

 

Džiaugiuosi ir manau, kad šis šventinis susitikimas buvo tik startas į tęstinumą kiekvienais metais minėti ir švęsti Europos logopedo dieną. O kas kitas, jei ne mes patys atiduodami save kitiems esame nusipelnę kartais stabtelėti ir visiems kartu įsiklausyti į mūsų profesijos svarbą pasaulyje, mūsų profesijos svarbą kuriant Lietuvos ateitį – mąstančius, protingus, iškalbingus, taisyklingai ir gražiai kalbančius vaikus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.