Matematikos mokymas(is) nuotoliniu būdu ir tikslingas šiuolaikinių technologijų taikymas

Dalė Surdokienė
,
Alytaus Jotvingių g-jos matematikos mokytoja

Sausio 15 dieną Jotvingių gimnazijos matematikos mokytojos nuotoliniu būdu vedė kvalifikacijos tobulinimo gerosios patirties sklaidos renginį „Šiuolaikinių technologijų panaudojimas mokant matematikos nuotoliniu būdu“ (4 akad. val.). Patirtimi dalijosi daugiau nei 50 Alytaus miesto ir rajono gimnazijų bei progimnazijų matematikos mokytojų.

 

Matematikos mokytojos praktikės dalijosi įžvalgomis bei praktiniais patarimais, kaip, pasitelkusios šiuolaikines informacinių technologijų priemones, dirba nuotoliniu būdu.

 

Aš, Dalė Surdokienė, dalijausi įžvalgomis kaip naudoju skaitmeninio ugdymo turinį, kai ruošiuosi pamokoms elektroninėmis ryšio priemonėmis. Parodžiau kolegoms ruošimosi kiekvienai pamokai pavyzdžių. Kaip naudodamasi iškarpų priemone, iš įvairių skaitmeninių vadovėlių bei uždavinynų keliu visą reikiamą teorinę medžiagą į tekstų rengyklę „Word“, ją sisteminu ir rengiu dokumentą. Tokiu būdu paruoštą pamokos medžiagą įkeliu į bendradarbiavimo ir komunikavimo platformoje „MS Teams“ sukurtą pamokos kanalą.

 

Pamokos metu paruoštame tekstų rengyklės „Word“ dokumente, naudodamasi grafine planšete, akcentuodama svarbiausius dalykus, aiškinu naują medžiagą bei sprendžiu pratimus. Mokiniai viską mato savo kompiuterių ekranuose kaip klasės lentoje ir naudojasi galimybe klausti. Kviečiu po vieną mokinį kartu spręsti uždavinių. Kalbinamasis ne tik sprendžia užduotis savo sąsiuvinyje, bet ir balsu aiškina sprendimą, o aš rašau naudodamasi planšete, kad sprendimo eigą savo ekranuose matytų visi klasės mokiniai.

 

Pasibaigus pamokai, tas dokumentas ir visi uždavinių sprendimai išsaugomi ir įkeliami bendradarbiavimo ir komunikavimo platformos „MS Teams“ pamokos kanalo skiltyje. Tie mokiniai, kurie dėl tam tikrų priežasčių nedalyvauja pamokoje, gali patogiu metu atverti įkeltą pamokos medžiagą, visus paaiškinimus, juos nagrinėti, o prireikus, kreiptis individualios konsultacijos į mokytoją.

 

Kolegoms taip pat parodžiau kaip, naudojantis grafine planšete, patogu ištaisyti mokinių atsiskaitomuosius darbus. Kad būtų lengva juos taisyti, mokinių sprendimai turi būti tinkamai įkelti bendradarbiavimo ir komunikavimo platformos „MS Teams“ pamokų užrašinėse. Seminaro metu pasisakė mokytojai, norėję pamatyti kaip sukurti užduotį patogiam taisymui, tad parodžiau tai praktiškai bendradarbiavimo ir komunikavimo platformos „MS Teams“ skiltyje „Darbai“ ir naudojantis mokomosios užrašinės puslapiais.

 

Mokytoja Vida Ulinskienė parodė, kaip naudoja grafinę planšetę dirbdama su taškų masyvu „Pointcloud“ 3D aplinkoje. Šioje aplinkoje yra galimybė, pasinaudojant grafine planšete, spręsti užduotį iš anksto neturint paruoštos pateikties. Nesudėtinga įkelti brėžinį, jį papildyti pagal uždavinio sąlygą, demonstruoti uždavinio sprendimą. Patogu naudotis atsakant į mokinių pateiktus klausimus.

 

Mokytoja Danutė Marcinkevičienė trumpai pristatė mokymui(si) ir vertinimui skirtą „Moodle“ aplinką, kaip alternatyvą stebėti mokinių vertinimą ir pažangą. Kiekviena mokymosi aplinka turi pliusų ir minusų. Mokymui(si) ir vertinimui skirta „Moodle“ – paranki tuo, kad (kaip ir bendradarbiavimo ir komunikavimo platforma „MS Teams“) galima nustatyti užduoties atlikimo laiką ir trukmę, be to, atsitiktine tvarka galima parinkti mokiniams skirtingų užduočių iš suvesto klausimų „banko“. Dėl to mažėja rizika nesąžiningam mokinių darbui. Pasitelkus grafinę planšetę, itin paprastas darbų vertinimas – galima taisyti klaidas, rašyti mokiniams skirtus komentarus. Pasinaudojus priemone „Įverčiai“ galima stebėti mokinio asmeninę pažangą: kaip reguliariai jis atlieka namų darbus, ar daro pažangą, kai atlieka savarankiškus ir kontrolinius darbus. Be to, tai labai puiki priemonė analizuojant visos klasės rezultatus, nes vaizdžiai matoma, kurią užduotį mokiniai atliko prasčiausiai, o kurią reikia plačiau aptarti. Visos mokymosi erdvės geros, jei jomis naudodamiesi mokytojas ir mokiniai gerai jaučiasi, jei mokytojas gali kontroliuoti mokinių darbą, o mokinys – stebėti asmeninius pasiekimus, klaidas, o į tai atsižvelgęs – tobulėja.

 

Kad darbas išliktų malonus, įdomus ir nereikalautų ruošimuisi pamokoms didelių laiko sąnaudų,  mokytoja Lina Račkienė priminė išmaniosios klasės „SMART Notebook“ programinės įrangos naudojimo galimybes. Pademonstravo kaip, sujungus grafinę planšetę ir kompiuterį, kuriame įdiegta ši programa, SMART ekraną (skaitmeninę lentą) išnaudoti dirbant su mokiniais nuotoliniu būdu.

 

Mokytoja Roma Krapaitienė kalbėjo apie mokinių įsivertinimą bei trumpas apklausas mokymosi nuotoliniu būdu metu. Norint pamokoje gauti mokinio grįžtamąjį ryšį – kas pavyko, kas nepavyko, ko pamokoje mokiniai išmoko – mokytoja naudoja dvi skaitmenines priemones: mainų ir publikavimo „Padlet“ bei mokymui(si) ir vertinimui skirtą „Kahoot!“.

 

Mainų ir publikavimo platformoje „Padlet“ mokytojui reikia susikurti paskyrą, pasidalinti sukurtos erdvės nuoroda su mokiniais, tada mokiniai ten publikuoja atsakymus į užduotą klausimą. „Padlet“ mainų ir publikavimo erdvė tinka ir trumpoms apklausoms, ir skelbimams, minčių bei idėjų mainams, refleksijai, diskusijoms.

 

Mokymo(si) ir vertinimo priemonė „Kahoot!“, skirta apklausoms, viktorinoms ar diskusijoms organizuoti. Veikia visose interneto naršyklėse ir įvairiuose mobiliuosiuose įrenginiuose, išmaniuosiuose telefonuose. Pamokos pabaigoje parodomas prisijungimo kodas, kurį mokiniai įveda į savo įrenginį. Kai prisijungia visi mokiniai, parodomas klausimas, mokiniai pasirenka, jų nuomone, teisingą atsakymą, o mokytojas labai greitai gauna grįžtamąją informaciją.

 

Tikimės, kad renginio dalyviams Jotvingių gimnazijos matematikos mokytojų patirties sklaida naudinga, jie surado, ką pritaikyti sunkiai dirbdami ir mokydami nuotoliniu būdu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.