Metodinės priemonės skatina pažinti vaiką

Dijana Borisovienė
,
Jonavos vaikų l.-d. „Dobilas“ mokytoja ekspertė

Visų mūsų lūkestis – kokybiškas ugdymas, siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos ūgties. Norint pasiekti gerų rezultatų, reikia ne tik kelti aukštus lūkesčius, bet ir labai gerai pažinti vaiką.

 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ mokytojos daug dėmesio skiria ugdomajai aplinkai kurti. Nors įvairių žaidimų yra daug, tačiau kartais jie nepatenkina vaikų poreikių. Svarbu, kad kiekviena priemonė motyvuotų, aktyvintų vaiką, padėtų įgyti reikalingų gebėjimų ir įgūdžių.

 

Visą savaitę „Vyturiukų“ grupėje vyko projektinė veikla „Išbandyk, patirk, atrask“. Sukūrėme daug metodinių priemonių, kuriomis galėtų naudotis įvairių poreikių, pomėgių bei gebėjimų vaikai. Siekėme, kad kiekvienas vaikas sąmoningai įgytų būtinų gebėjimų ir įgūdžių. Išbandant mūsų sukurtas priemones, vaikus skatinome bendradarbiauti ir tokiu būdu mokytis vienam iš kito, dirbti kūrybiškai. Kūrybiškumas – tai vienas pagrindinių gebėjimų, kuriuos turi išsiugdyti kiekvienas vaikas. Svarbu paminėti, jog Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ kūrybiškumui taip pat skiriama daug dėmesio. Skatinome ne tik išbandyti pasiūlytus žaidimo variantus, bet ir patiems susikurti taisykles, turimas priemones ugdymo procese panaudoti vis kitaip, atradimais dalintis su draugais. Vaikai žaidė komandomis ir po vieną, kūrybiškai išbandydami ir generuodami naujas idėjas.

 

Pagamintos priemonės ne tik paįvairino ugdymo procesą, bet ir skatino vaikus tyrinėti, mąstyti, atrasti, sukėlė naujų potyrių. Veiklų metu buvo lavinamas vaikų regimasis suvokimas, tikslinami ir tobulinami smulkieji (riešo, rankų, pirštų) judesiai, vaizduotė, dėmesingumas. Žaidimų metu ugdytiniai įgijo naujos patirties, kūrybiškai sprendė iškilusias problemas, kėlė daug klausimų, į kuriuos savarankiškai ieškojo atsakymų.

 

Pateikiame keletą metodinių priemonių, tinkamų patiems mažiausiems ir jau didesniems ikimokyklinio amžiaus vaikams.

 

Priemonė „Maistelis gyvūnėliui“, skirta patiems mažiausiems vaikams. Priemonei pagaminti reikia:  putplasčio, spalvotų dažų ir gyvūnėlio.

Tikslas: vaikai ugdysis gebėjimą tyrinėti, domėsis spalvomis, rūšiuos, eksperimentuos dailės medžiagomis ir priemonėmis.

Veikla

 1. Ieško tos pačios spalvos gabaliukų (maistelio). Radęs paima ir padeda ant tos pačios spalvos lentelės prie gyvūnėlio.
 2. Putplasčio gabaliukus vilgo į dažus, džiaugiasi ant lapo dažų paliekamu pėdsaku ir patiriamais jutimais. Eksperimentuodamas atranda vis naujas spalvas.

 

 

Priemonė „Spalvoti apskritimai“, skirta vaikams nuo 3 m. Priemonei pagaminti reikia: kartono lapo, įvairaus dydžio kartono apskritimų, spalvotų siūlų, bokšteliui pagaminti – spalvoto popieriaus, klijų ir disko.

Tikslas: vaikai domėsis spalvomis, tyrinės, rūšiuos pagal spalvą, dydį. Lavinama smulkioji motorika, lytėjimo pojūčiai, pastabumas.

Veikla

 1. Ieško bei atrenka reikiamo dydžio ir spalvos apskritimus ir uždeda juos ant lentelėje esančių apskritimų. Vartoja žodžius „didesnis-mažesnis“, „daugiau-mažiau“…
 2. Grupuoja pagal spalvą, dydį. Sudeda nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai. Iš spalvotų apskritimų, uždėdamas ant spalvoto susukto vamzdelio, sudeda bokštą.
 3. Skaičiuoja, kiek kokios spalvos yra apskritimų, kiek apskritimų reikėjo bokšteliui, sudarinėja sekas pagal pasirinktą požymį (spalvą, dydį), geba ją pratęsti.

 

Priemonė „Pelytės urvelis“, skirta vaikams nuo 3 m. Priemonei pagaminti reikia: kartoninės dėžės, spalvotų apskritimų, teniso kamuoliukų, spalvotų dažų ir vienkartinių spalvotų puodelių.

Tikslas: vaikai drąsiai imsis sudėtingos veiklos, atkakliai bandys ją įveikti. Lavinama smulkioji motorika, pastabumas, atkaklumas.

Veikla

 1. Pasirinktos spalvos kamuoliuką ridena į tos pačios spalvos „urvelį“, kol kamuoliukas įkrenta. Ridena tol, kol visi kamuoliukai suranda savo „urvelį“.
 2. Ridena pasirinktos spalvos kamuoliuką į tos pačios spalvos puodelį (urvelį), kol kamuoliukas įkrenta. Skaičiuoja – kiek kamuoliukų tilpo į kiekvieną puodelį – „pelytės urvelį“.
 3. Mąsto, keliais kamuoliukais viename puodelyje yra daugiau ar mažiau negu kitame.
 4. Į „urvelius“ ridena savo pasirinktas priemones (kaštonus, giles, žetonus…) tyrinėdami, kas rieda, o kas ne, pasitelkdami kritinį ir kūrybinį mąstymą.

 

Priemonė „Spalvotos gėlės“ skirta vaikams nuo 3 m. Priemonei pagaminti reikia: putplasčio, spalvotų dažų, medinių iešmelių, dantų krapštukų, įvairių spalvų geometrinių figūrų.

Tikslas: vaikai ugdysis gebėjimą tyrinėti, domėsis spalvomis, formomis, mokysis rūšiuoti. Lavinama smulkioji motorika, lytėjimo pojūčiai, pastabumas, akies ir rankos koordinacija.

Veikla

 1. Paima norimos spalvos putplasčio burbulą ir, smaigstydami ant dantų krapštukų priklijuotas geometrines figūras (žiedlapius) pagal pasirinktą spalvą ar formą, kuria spalvotas gėles.
 2. Patys iš putplasčio daro gėlės žiedlapius, juos nudažo pasirinktomis spalvomis ir smaigsto ant pasirinktos spalvos putplasčio burbulo jausdami pasididžiavimą savo darbo rezultatu.

 

Į priemonių gamybą sėkmingai įsitraukė tėveliai. Jie ne tik padėjo gaminant įvairias priemones, bet ir pasiūlė savų priemonių, skatinusių vaikus smalsauti bei tobulinti savo gebėjimus. Labai džiugu, kad minėtos priežastys paskatino didesnį tėvų susidomėjimą vaiko ugdymu bei sustiprino bendradarbiavimo ryšius tarp mokytojų ir tėvų.

 

Vaikų kūrybiškumą žadino antrinių žaliavų panaudojimas žaidimų gamybai – tai skatino juos domėtis, ką galima sukurti ir kaip panaudoti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.