Lopšelio-darželio bendrųjų fizinių aplinkų kūrimas „Nežiniuko miesto“ tema

Edita Gaižauskienė
,
Kauno lopšelio–darželio „Nežiniukas“ direktorė

Kauno lopšelis–darželis „Nežiniukas“ yra pavadintas knygos „Nežiniuko ir jo draugų nuotykiai“ (aut. N. Nosovas) herojaus Nežiniuko vardu, todėl įstaigos aplinkos kuriamos „Nežiniuko miesto“ tema. Kuriant aplinkas yra vadovaujamasi nuostata, kad lauko ir vidaus aplinkos yra kuriamos dermėje, aplinkos turi būti saugios, vaikiškos, vertingos, visapusiškai naudojamos, ugdymą(si) stimuliuojančios bei kuriančios gerą nuotaiką vaikams ir bendruomenei.

 

Įrengiant Nežiniuko miestą, koridoriuose ir laiptinėse yra žaismingai išpieštos sienos, ant sienų pakabintos vaikų pažintinius gebėjimus lavinančios dekoracijos ir ugdomosios manipuliacinės sienelės, imituojančios parką, pievą, miesto gatves. Atsižvelgiant į koridorių apipavidalinimą, jiems suteikti pavadinimai: pievų gatvė, parko alėja, upės gatvė ir kt. Įrengtos STEAM sienelės, vaikų bibliotekėlės su erdvėmis vaikų knygų skaitymui, erdvės kūrybinių darbų eksponavimui ir vaikų piešimui. Ant galerijų palangių įkurtos lego žaidimų erdvės, koridorių grindyse įrengtos erdvės vaikų šokinėjimui, šuoliavimui ir kitiems fiziniams judesiams atlikti. Edukacinės priemonės vaikams ir tėvams įrengtos  skirtingame aukštyje, t. y., kol vaikai žaidžia ir piešia kreidelėmis ant sienų, tėvai gali domėtis pateikta lopšelio-darželio informacija stenduose. Plėtojant principą „grupės be sienų“ vaikams įrengti papildomi kabinetai – erdvės ugdymui. Įrengta išmanioji erdvė, vaikų eksperimentavimo ir žaidimo erdvė, menų studija, sporto salė, vaikų nusiraminimo ir relaksacijos kampelis socialinio pedagogo kabinete, muzikos salėje įrengta erdvė vaikų žaidimams – kamuoliukų baseinas.

 

Lauko teritorijoje sukurtos ugdomosios veiklos erdvės: sporto erdvė, lauko klasė priešmokyklinio amžiaus vaikams, vabzdžių viešbučiai, STEAM laboratorijos, ekologiniai daržai ir kt. Lauko erdvės, bendradarbiaujant su tėvais, yra kuriamos tikslingai ir turi edukacinę prasmę. Vaikų sveikatinimui ir aktyvumui įrengtas vaikų motorikos ir pojūčių lavinimo takelis, pastatyta daugiafunkcinė žaidimų aikštelė su tvora, suformuotas kalnelis. Vaikščiojimo takuose įrengtos erdvės šokinėjimui, šuoliavimui ir kitiems fiziniams judesiams atlikti. Vaiko patirtinei veiklai įkurtos STEAM laboratorijos, kurios įrengtos ant lopšelio-darželio tvoros ir pagamintos iš įvairaus dydžio santechnikos prekių. Lauko klasėje įrengti vabzdžių viešbučiai,  lenta ant kurios vaikai piešia ir rašo, suolai, priemonių laikymo dėžės bei interaktyvūs stendai. Be to, įstaigos teritorijoje gausu vaikų žaidimų įrenginių, namelių ir kitų priemonių skatinančių vaikų ugdymąsi.

 

Ugdant vaikų gamtamokslinį raštingumą, įkurti ekologiniai daržai, mini sodai, daržovių ir vaistažolių auginimo vazonai pastato reprezentacinėje zonoje, įrengtos vaikų rankų plovimo vietos, lietaus vandens surinkimo talpos prie pastato lietaus nutekėjimo vamzdžių. Surinktas vanduo  naudojamas augalų laistymui, vaikų tyrinėjimams ir eksperimentams su vandeniu.

 

Lopšelio-darželio bendruomenė kurdama ir puoselėdama fizines ugdymo(si) aplinkas, siekia užtikrinti aktyvią ir prasmingą vaiko veiklą, sudarant sąlygas vaiko visapusiškam ugdymui(si).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.