Lietuvos mokykloms – monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija

Pasitinkant monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetį, Lietuvos mokyklas pasieks Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro K. Vasiliausko biografija“. 2022-uosius Seimas paskelbė monsinjoro K. Vasiliausko metais. Dvasininkas, politinis kalinys ir tremtinys, buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas ir ilgametis jos vadovas, Vilniaus garbės pilietis. K. Vasiliauskas atlaikė sunkiausius gyvenimo išbandymus, pralenkė laiką, iki šiol išlieka nesuvaidintos atjautos ir žmogiškumo simboliu bei tiltu, jungiančiu skirtingus pasaulius. Jo gyvenimu liudytas dorovinis ir moralinis atsparumas, tvirta pasaulėžiūra, tarnystė šaliai bei jos žmonėms yra aktuali ir prieštaravimų draskomai visuomenei, ir jaunajai kartai.

 

2015 m. išleista knyga „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro K. Vasiliausko biografija“ sulaukė didžiulio susidomėjimo, surengta per penkiasdešimt knygos pristatymų.

 

Anot literatūros kritiko Valentino Sventicko, biografija nuodugni, patikima, nedaugiažodė. Knygos autorė, monsinjoro artimų žmonių ratui priklausiusi žurnalistė R. Sakalauskaitė, remiasi visais žinomais šaltiniais, archyvais, žmonių liudijimais. Parinkdama gausybę citatų, ji brėžia savąją liniją, tačiau jos balsą sustiprina kiti balsai. Monsinjoras iš šios knygos žvelgia į mus šviesus, paprastas ir klausiantis: „Ar supratote, ką pasakiau savo gyvenimu?“

 

Poetas Rimvydas Stankevičius: „Bestseleris. Paradoksalu – nors knyga yra parašyta veik be epitetų ir išraiškingų būdvardžių, vengiant skaitančiajam primesti bent kokią autorės emociją, skaitydamas ją nubraukiau ne vieną ašarą, ištryškusią, beje, ne dėl biliūniško graudulio ar atjautos, bet dėl tiesiog pribloškiančios gėrio ir šventumo didybės“.

 

Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketinantiems rašyti arba tiesiog mąstyti apie šį didžiausią mūsų laikų Lietuvos autoritetą, žmogų, savo visu gyvenimu tvirtinusį Dievo buvimą, tikėjimo ir meilės grynuolį, nė akimirkai neišdavusį savo idealų, sėjusį Dievo karalystę mirtininkų lageriuose, tremtyje, pykčio kupinoje ir pasitikėjimo vienas kitu netekusioje Tėvynėje, žmogžudžių ir prisiekusių bedievių širdyse. Anot profesorės, „tai pirmoji patikima biografija, paremta patikrintais, ištyrinėtais, suderintais tarpusavy faktais, ir kartu tai gyvenimas, koks jis buvo“.

 

Naujoji knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro K. Vasiliausko biografija“ laida su nauja autorės pratarme, leidybą finansavo Kultūros ministerija.

 

Redakcijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.