Keletas klausimų ir atsakymų apie pradinukų adaptaciją

Asta Jagelo
,
tarptautinio darželio ir prad. m-klos „Katino Dienelės“ vadovė

Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, atsirado agresija arba dar labiau užsisklendė? Kada verta keisti mokyklą? Kiek trunka adaptacija pirmoje klasėje? Kokie didžiausi iššūkiai?Dažna šeima susiduria su iššūkiais, vaikui pradėjus lankyti mokyklą. Adaptacija kiekvienam vaikui vyksta skirtingai, pirmoje klasėje ji gali trukti ir iki pusės metų. Mokytojo ir klasės draugų pažinimas, susitarimų aptarimas ir jų laikymasis, geros emocinės būsenos siekimas trunka ne savaitę. Priklausomai nuo vaiko pasiruošimo mokyklai, nuo jo emocinės būklės, nuo mokytojo profesionalumo ir kitų faktorių, pirmoko adaptacija gali skirtis.

Kokie ženklai liudija, kad vis dėlto adaptacija vyksta blogai?Vaiko elgesys – jo emocinės būklės atspindys. Pradinukai dažnai gali nuliūsti, pykti, jų nuotaikos gali svyruoti, kažkas neraminti, bet jei šios emocijos tampa kasdieniais palydovais, vaikas tampa itin irzlus, pervargęs, įsitempęs, graužia nagus, nesusiranda draugų, tėvams verta pasigilinti į situaciją labiau. Tokiu atveju uždaresni vaikai emocijas gali išreikšti didesniu užsisklendimu savyje, o aktyvesni priešingai – elgtis agresyviai, stumdytis, šaukti.

Negebėdamas reikšti emocijų, vaikas tik bando atkreipti Jūsų dėmesį. Labai svarbu išgirsti savo vaiką. Susidūrus su destruktyviu elgesiu arba vaiko užsisklendimo situacija, pradinuko tėvai skubiai turėtų pradėti bendradarbiauti su ugdymo įstaiga, kalbėtis su vaiko mokytojais, pagalbos vaikui specialistais, ieškodami atsakymų į juos neraminančius klausimus.

Ką daryti esant nesėkmingai adaptacijai?Neskubėkite. Pirmiausia susiklosčiusias aplinkybes aptarkite su vaiku, įsiklausykite į jo žodžius, įvertinkite kūno kalbą. Taip pat kreipkitės į klasės mokytojus, prireikus – į mokyklos psichologą, socialinį darbuotoją. Nesikeičiant situacijai, galima kreiptis į mokyklos direktorių su prašymu pakeisti klasę, mokytoją, arba pradėti ieškoti kitos ugdymo įstaigos, labiau atspindinčios tėvų vertybes, ugdymo metodus. Rekomenduotina susipažinti su naujos klasės pedagogu/-ais, pastebėti ugdymo metodus, klasės valdymo techniką, vaikų emocinę būseną klasėje bei jų įsitraukimą į veiklas, susipažinti su ugdymo planu, neformaliuoju ugdymu mokykloje, pasidomėti, kaip būtų atliepiami Jūsų vaiko interesai, poreikiai bei stiprinamos stiprybės.

Jei tėvai vis dėl to nesuranda bendros kalbos su pedagogu – kaip elgtis?Nerandant išeities dabartinėje klasėje, nepalikite vaiko kentėti, nes įgaunama neigiama patirtis gali turėti skaudžių padarinių ateityje. Išdrįskite ieškoti geresnės ateities savo vaikui. Suteikite jam ramybę, geras emocijas, pasitikėjimą savo gebėjimais, skatinkite jo norą ir motyvaciją mokytis. Pokyčiai nėra lengvi, gali pareikalauti daug emocijų ir laiko ieškant kitos ugdymo įstaigos, bet Jūsų vaiko gera savijauta naujoje klasėje, kur ugdymo metodai atspinti Jūsų šeimos vertybes, o vaiko emocinei būsenai teikiamas didelis dėmesys, atsipirks su kaupu.

Jei nesiimsime veiksmų dabar?  Jei po pokalbių su mokytojais ir kitų šeimos pastangų vaikas mokykloje vis dar jaučiasi blogai, pokyčiai yra būtini. Priešingu atveju ši neigiama patirtis neleis vaikui kurti saugių santykių su aplinka, jis gali užaugti apsuptas ribotų įsitikinimų.

Ar tikslinga keisti ugdymo įstaigą prasidėjus mokslo metams, jei iškyla problemų?Laikas nėra rodiklis. Šeima gali keisti ugdymo įstaigą, nepriklausomai nuo mokslo metų laiko. Ir po mėnesio nesėkmingos adaptacijos, ir pavasarį, jei vaiko situacija itin pablogėja ir reikalauja pokyčio. Svarbu reaguoti į pakitusią vaiko emocinę būseną ir elgesį bei atliepti vaiko poreikius, perkeliant į saugesnę mokymo aplinką.

Kaip ieškoti tinkamos mokyklos? Į ką atkreipti dėmesį?Renkantis mokyklą labai svarbu, kad mokyklos vertybės atitiktų šeimos vertybes. O pirmosiose klasėse didžiausias dėmesys turi būti skiriamas vaikų emocijoms, gerai savijautai, nes pasiekimai yra vaiko emocinės būsenos pasekmė. Pastebėkite vaikus naujoje mokyklose – ar jie laisvi, nebijantys pasakyti savo nuomonės, argumentuojantys, sprendžiantys problemas. Pažanga ateis su vaiko gera emocija, motyvacija, pasitikėjimu savimi, vidine ramybe ir tikslingai suformuota saugia ugdymosi aplinka bei mokytojų profesionalumu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.