„Lietuvos mažųjų žaidynių” festivalis „Vaikystės” kieme

Edita Martinkėnienė
,
Kauno l.-d. „Vaikystė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nors pavasario saulė vis dar saikingai barsto spindulius, „Vaikystės” kieme šiandien karšta, mat, mūsų darželio teritoriją užvaldė sportas, muzika, energija ir džiaugsmas. Iš pat ryto, skambant žaidynių dainos ritmams, „Vaikystės” bendruomenė susibūrė bendram šokiui, vėliau išsirikiavo iškilmingai festivalio atidarymo ceremonijai, eisenai aplink darželį su „Lietuvos mažųjų žaidynių” vėliava priešakyje. Vėliavnešių, vyriausiųjų darželio vaikų, veidai spindėjo pasididžiavimu, tarsi bylodami – mums tai pirmoji, jaudinanti, išskirtinius prisiminimus dovanosianti patirtis!

Vėliau visi festivalio dalyviai komandomis išsiskirstė į sektorius, kuriuose savo jėgas išbandė atlikdami skirtingas sportines-žaidybines rungtis. Vaikai turėjo galimybę lavintis fizines savybes (greitį, reakciją, ritmiką), tobulinti judėjimo įgūdžius (šoklumą, bėgimą, taiklumą). Priimdami ir įveikdami rungčių iššūkius stiprinosi savigarbą, pasitikėjimą savo jėgomis, mokėsi reikšti emocijas, o kartais, jas suvaldę, atkakliai tęsti kovą. Sportinės rungtys ypatingai palanki terpė komandinio darbo gebėjimams ugdytis, tad vaikai mokėsi laikytis susitarimų, taisyklių, veikti išvien, džiaugtis savo ir komandos draugo sėkme, o prireikus – palaikyti, padrąsinti. Taigi, visose rungtyse puikiai integravosi olimpinių vertybių ugdymasis: pagarba, draugystė, tobulėjimas.

Pasibaigus antrajam respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės” etapui, „Vaikystės” bendruomenės rankose diplomai. Jais įvertintas aktyvus, džiaugsmingas įsitraukimas į keletą mėnesių organizuotą fizinį raštingumą stiprinančias veiklas, pastangos lavinant fizines savybes, tobulinant judėjimo įgūdžius.

 

Šiandienos festivaliui pasibaigus, įvertinus renginio metu vyravusį emocinį foną, mus, mokytojus, aplankė sėkmės, pasididžiavimo jausmas, pajautimas, jog mūsų pastangos vaisingos – sukurta džiaugsminga, įkvepianti gyventi fiziškai aktyviai sporto šventė.
Taigi, šiandien spinduliuojame dėkingumą visai savo bendruomenei ir projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės” sumanytojams, organizatoriams #LTOK #RIUKKPA. Ačiū, kad dalinatės, įkvepiat gyventi džiaugsmingai ir sveikai!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.