„Pasaka“ aktyvi komanda aktyviam, sėkmingam ateities vaikui

Miglė Tatarinovičiūtė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Aida Ratkienė
,
logopedė metodininkė

Norėdami sustiprinti komandinio darbo prasmės suvokimą savo įstaigoje parengėme programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą „„Pasaka“ aktyvi komanda aktyviam, sėkmingam ateities vaikui (PAKASAV)“. Projekto pradžia – 2022 m. rugpjūčio 1 d., pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d. Gavę Europos Sąjungos finansavimą sėkmingai jį įgyvendiname.

 

Logopedė metodininkė Aida Ratkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Miglė Tatarinovičiūtė ir direktorė Alma Simonavičienė spalio 31– lapkričio 5 dienomis dalyvavo mokymuose „Team building for School: play and fun, building educators communities“, kurie vyko Barselonoje. Mokymų metu dalyviai tobulino komandinio darbo įgūdžius, įgijo teorinių žinių, kaip suburti ir stiprinti komandą, kaip įgalinti ir motyvuoti. Praktinės užduotys suteikė galimybę pažinti save ir kitus komandos narius, atpažinti lyderystės įgūdžius, padidino pasitikėjimą savimi ir kitais. Supratome, jog siekiami darbo rezultatai bus greičiau ir sklandžiau įgyvendinami, kai dirbsime drauge, išvien. Bendro tikslo matymas ir siekimas motyvuoja žmones bendrauti ir bendradarbiauti, iššūkio reikalaujanti veikla sukuria ryšius ir skatina kūrybiškai spręsti problemas. Labai svarbu ir atpalaiduojanti pozityvi aplinka. Tai buvo puiki patirtis! Organizuotos veiklos mokymuose buvo ne tik informatyvios, bet ir įdomios. Dar susipažinome su kitos šalies kultūra, aplankėme nemažai lankytinų objektų. Pasikalbėjome su kolegomis iš Vengrijos ir Kroatijos apie savo šalies švietimo aktualijas.

 

Tarptautinė patirtis skatino mus toliau tobulėti ir aktyviau įsitraukti bei kitus įtraukti į komandinį darbą. Vadovai ir mokytojai paįvairino komandos sutelkimo būdus, atsivežtos idėjos palengvino įraukti ir tėvus į darželio bendruomenės veiklą.

 

Grįžusios dalinomės gerąja patirtimi savo įstaigoje, praktiškai paskatinome išbandyti metodus. Ne tik skatinome komandines veiklas savo grupėse, bet ir kvietėme visą darželio bendruomenę į įvairius renginius: grupėse dažniau vyko planuotos veiklos su Lego kaladėlėmis – vaikų komandos statė bokštą ir paskui apie jį pasakojo; organizavome vaikams mašinų lenktynes; aukciono metu; rinkome lėšas darželio aplinkai pagerinti – šis renginys suburia visą darželio bendruomenę ir visi turi vieną tikslą; bendrai šokome kieme aplink Morę per Užgavėnes; Vasario 16-osios dieną šventėme visi šokdami tautinį šokį; Tarptautinės gimtosios kalbos dienos renginyje dalyvavo komandos iš kitų darželių, jos atliko įvairias veiklas ir užduotis; Kovo 11-tosios minėjimo metu visa bendruomenė puošėsi trispalvės spalvomis, dainavo kartu dainą, visa darželio bendruomenė gamino tortus pagal vieną receptą, o puošė kūrybiškai ir įvairiai. Visų veiklų neišvardinsime, nes jų buvo įvairių ir prieš projektą, ir atsirado naujų projekto metu. Kalbėjimas apie komandą ir jos principus paskatino pozityviau kurti produktyvesnę darbo aplinką, mąstyti ne šabloniškai, puoselėti individualius įgūdžius, išmokome atpažinti savo ir kitų galimybes, atrasti kiekvieno nario naudingą indėlį.

 

Nors šis projektas dar nesibaigė, jau galime drąsiai teigti, kad mūsų darželyje komandinio darbo prasmės suvokimas pagerėjo, susikūrė pozityvesni ryšiai vaikų grupėse, tėvai taip pat įsitraukė dažniau į darželio veikas.

 

Projekto Nr.2022-1-LT01-KA122-SCH-000073939. Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.