Lietuva – viena iš nedaugelio Europos šalių, pradėjusi informatikos ugdymo atnaujinimą

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos šalių, kuri pasirengė ir jau pradėjo informatikos ugdymo atnaujinimą, – pranešama naujausiame „Eurydice“ leidinyje „Informatikos ugdymas Europos mokyklose“ (angl. „Informatics education at school in Europe“). Lietuva yra viena iš 13-os Europos šalių, kur informatika (informacinės technologijos) yra atskiras, visoje pagrindinio ugdymo programoje privalomas dalykas. Dalyje tyrime dalyvavusių Europos valstybių informatika pagrindinio ugdymo programoje yra tarpdisciplininis, pasirenkamasis dalykas arba jis integruotas ne visoje pagrindinio ugdymo programoje.

 

Lietuvoje numatomas privalomas informatikos mokymas jau pradinėse klasėse. Informatikos mokymas integruojant į kitų dalykų programas pradiniame ugdyme įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programose informatikos, kaip atskiro dalyko, mokymas 2022 metais įvestas Čekijoje ir Šveicarijoje. Estijoje, Latvijoje ir Vengrijoje vykdoma reforma numato privalomą informatikos mokymą pradinėse, pagrindinėse ir vidurinio ugdymo klasėse.

 

Vidurinio ugdymo programoje informatika (informacinės technologijos) Lietuvoje yra pasirenkamasis dalykas. 2020–2021 m. m. šio dalyko pamokas rinkosi maždaug ketvirtadalis Lietuvos mokinių. Tokia praktika, kad viduriniame ugdyme informatikos pamokos neprivalomos arba privalomos tik daliai mokinių, yra daugelyje Europos šalių.

 

Leidinyje „Informatikos ugdymas Europos mokyklose“ pabrėžiama, kad tinkamas nuolatinis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir mokymo(si) priemonių atnaujinimas yra būtinos sąlygos kokybiškam mokymui ir mokymuisi ir nemaža dalimi lemia įgyvendinamų naujovių sėkmę.

Lietuva, kaip ir dar 9 Europos valstybės (Vokietija, Čekija, Estija, Airija, Kroatija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas ir Malta) parengė mokytojams mokymus, kurie yra nuolatinio jų kvalifikacijos tobulinimo dalis. Daugelis šalių, taip pat ir Lietuva, parengė platų spektrą mokytojams skirtos mokomosios medžiagos. Lietuva yra tarp 23 valstybių, kurios siūlo mokytojams ir tikslinius, su informatika susijusius mokymus, ir metodinę medžiagą.

 

Tyrime dalyvavo 37 Europos šalys.

 

Daugiau skaitykite čia.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.