Liepojos universiteto studentės svečiavosi Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje

Virginija Užpurvienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Paskutinę lapkričio dieną Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje svečiavosi Latvijos pedagogės iš 12-os įvairių Liepojos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Pedagogės Liepojos universitete studijuoja ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Šio susitikimo iniciatorė ir organizatorė – Vineta Polė, universiteto „Ikimokyklinio ugdymo mokytojas“ programos dėstytoja ir praktikos organizavimo koordinatorė, dirbanti Liepojos krikščioniškojo darželio pavaduotoja ugdymui. Dvidešimties studentų grupę lydėjo Jana Grava, pedagogikos ir socialinio darbo fakulteto profesorė, studijų programos „Priešmokyklinio ugdymo mokytojas“ direktorė Liepojos universitete. Viešnagės tikslas – susipažinti su Lietuvos švietimo sistema, įstaigos ugdymo metodika ir edukacinėmis erdvėmis.

 

Susitikimas prasidėjo nuo edukacinių lauko erdvių pristatymo. Viešnios iš Latvijos pateikė įvairiausių klausimų apie jas: sveikatinimo takelio, futbolo aikštelės, STEAM veiklų, muzikinio kiemelio įrengimą, naudojimą kasdienėje ugdomojoje veikloje. Latvių kolegas sužavėjo etnografinė sodybėlė su etnografiniais elementais. Kolegos pasidžiaugė puikiai išnaudota nedidele erdve, kurioje edukaciniais tikslais įrengtas takas su medinėmis skulptūromis „Pažinkime pasaką“.

Vėliau edukacinių erdvų pristatymas persikėlė į vidaus patalpas. Studentės susipažino, kaip praktiškai užsiėmimuose naudojamos interaktyviosios lentos, šviesos stalai, įvairios tam skirtos priemonės. Parodėme specialistų (logopedo, spec. pedagogo) darbo kabinetus ir įrengtą sensorinį psichologo kabinetą.

 

Salėje Vilija Rimkuvienė, Priekulės vaikų lopšelio-darželio direktorė, skaitė pranešimą apie Lietuvos švietimo sistemą, Klaipėdos rajono švietimo įstaigų tinklą, savivaldybės rūpestį švietimo kokybei gerinti. Po pranešimo išsirutuliojo diskusija apie pedagogų poreikį, ugdymo erdvių turtinimo galimybes, įstaigos finansavimą. Išryškėjo skirtingi šalių savivaldybių požiūriai ir sprendimai. Universiteto atstovės labai teigiamai įvertino Klaipėdos savivaldybės požiūrį į švietimo įstaigas, jaunų pedagogų skatinimo sprendimus.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Bakienė savo pranešime pristatė matytų darželio teritorijoje erdvių pritaikymo ir naudojimo ugdymo procese galimybes, pasidžiaugė įstaigoje vykdomų tarptautinių, respublikinių programų veiklomis ir rezultatais. Svečius sudomino įstaigoje vykdomos socialinio emocinio ugdymo programos vaikams „Zipio draugai“ ir „Kimochi“. Diskutuota apie jų naudą ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ypač viešnias nustebino pristatytos Lietuvos olimpinio komiteto organizuojamos veiklos ikimokyklinio amžiaus vaikams: „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Judri mokykla“, futbolo federacijos projektas „Futboliukas“, darželyje vykdomų projektų „Sveikatiada“ ir „Sveikata visus metus“ veiklos. Mūsų šalies organizacijų dėmesys mažiesiems piliečiams buvo maloni naujiena pedagogėms iš Liepojos.

Susitikimo metu Liepojos universiteto atstovės domėjosi stažuotės galimybės Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje pagal „Erasmus“ programą, aptarti nuolatinio bendravimo ir bendradarbiavimo planai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.