Netradicinės mokymosi erdvės: kompetencijų ugdymas fizinio ugdymo pamokose

Kamilė Valiušytė
,
Šiaulių Salduvės progimnazijos pradinių klasių mokytoja

Nuo 2019 m. Šiaulių Salduvės progimnazijoje sėkmingai įgyvendinamas projektas „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“, kurio metu siekiama stiprinti mokinių fizinę sveikatą, plėtoti bendrąsias kompetencijas, skatinti juos sportuoti, tobulinti mokytojų kompetencijas. Progimnazijos fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai jau ketvirtus metus dalį fizinio ugdymo pamokų veda Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Iniciatyvą įgyvendinti padeda Šiaulių miesto savivaldybės teikiamas finansavimas – savivaldybės skirtos lėšos sudarė galimybes pasirašyti sutartis su socialiniais partneriais – Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centru, UAB „Busturu“.

 

Fizinio ugdymo dalyko tikslas – plėtoti savęs pažinimą, pasitikėjimą savo galiomis, suformuoti ir įtvirtinti judėjimo ir fizinio aktyvumo įgūdžius, suteikti tvariai saviugdai būtinas žinias ir supratimą, visam gyvenimui įtvirtinant sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas bei kompetencijas (Fizinio ugdymo bendroji programa, 2022). Progimnazijoje jau antrus metus ruošiamasi įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, organizuojamos pamokos, kuriose ugdomos pažinimo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, komunikavimo, kultūrinė, pilietinė ir skaitmeninė kompetencijos. Netradicinė erdvė, inventoriaus įvairovė ir bendradarbiavimo su kitomis klasėmis, sporto treneriais galimybės padeda siekti užsibrėžtų ugdymo tikslų. Profesionalioje sportinėje erdvėje mokiniai susipažįsta su lengvosios atletikos sporto šakomis, įgyja aktualių ir prasmingų žinių, praktikuoja sveikatai palankų fizinį aktyvumą. Mokytojai nuolat plečia savo profesines kompetencijas, turi daugiau galimybių vesti integruotas pamokas, gali lengviau individualizuoti, diferencijuoti mokymo turinį, paskatinti mokinius dalyvauti neformalioje sportinėje veikloje mokykloje ar mieste.

 

Projekto įgyvendinimas ne tik padeda užtikrinti kokybišką ugdymą fizinio ugdymo pamokose, bet ir skatina mokinių motyvaciją. Vienas pagrindinių atnaujintos fizinio ugdymo programos siekių – kad mokykloje mokiniai per džiaugsmingas patirtis plėtotų savo fizinio aktyvumo motyvaciją ir taip ugdytųsi palankius sveikatai fizinio aktyvumo įpročius (Fizinio ugdymo bendroji programa, 2022). Pamokos Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre palankiai vertinamos visų mokyklos bendruomenės narių. Mokiniai noriai dalyvauja fizinio ugdymo pamokose, labiau pasitiki savo jėgomis, todėl gerėja ir jų fizinis pasirengimas.

 

Sėkminga progimnazijos patirtis, gerėjanti fizinio ugdymo pamokų kokybė, stiprėjanti mokinių motyvacija ir pozityvus bendruomenės grįžtamasis ryšys skatina ir toliau bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Netradicinės erdvės padeda įveikti įvairius ugdymo iššūkius, pasiruošti atnaujinti ugdymo programas, organizuoti šiuolaikiškas ir įdomias pamokas. Džiugina ir tai, kad Salduvės progimnazijos praktika naudinga kitoms Šiaulių miesto mokykloms, kurios įsitraukia į panašius projektus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.