Kviečiame ugdymo įstaigas 2020–2021 m. m. dalyvauti elgesio ir emocinių problemų prevencijos programoje „Zipio draugai“

Aurelija Okunauskienė
,
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė

Ši ankstyvosios emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa skirta ugdyti vaikų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Programa padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Programa trunka vienerius mokslo metus.

 

Programa „Zipio draugai“ skirta 6–7 metų vaikams ir vykdoma ikimokyklinių įstaigų ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programa gali būti įgyvendinama prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Programa turi atskirą segmentą pritaikytą specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams.

 

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2020–2021 mokslo metais įsijungti į programą „Zipio draugai“, dalyvio paraiškas gali atsiųsti VšĮ „Vaiko labui“ iki birželio 30 d. elektroniniu paštu.

 

Programos paraiškos formą ir išsamią informaciją galima rasti internete www.vaikolabui.lt.

 

Geros dienos ir būkite visi sveiki!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.