Nuotoliniai mokymai užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams

Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
,
Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius

Lietuviai išsibarstę po visą platųjį pasaulį, tai nieko nestebina, o džiugina, kad visame pasaulyje yra daug lietuvybės salų, jose steigiamos formalios ir neformalios mokyklos, kuriose dirba tikrai puikūs ir atsidavę pedagogai. 2019 metų duomenimis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija koordinavo 10 lietuviškų formaliojo ugdymo mokyklų veiklą užsienyje, daugiau kaip 35 šalyse (4 iš jų – Lenkijoje, 2 – Baltarusijoje, po 1 – Latvijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Belgijoje; jose iš viso mokosi apie 2000 mokinių, dirba 47 ministerijos išsiųsti mokytojai) ir apie 200 lituanistinių mokyklų (apie 7000 mokinių). Ministerija komandiruoja mokytojus ir į 9 Europos mokyklas (šį statusą turinčios mokyklos skirtos Europos Sąjungos institucijose dirbančių tarnautojų vaikams), kuriose mokoma lietuvių kalbos (2018 mokėsi 364 lietuviai).

 

Šiuo nelengvu laikmečiu didžioji dalis Europos mokyklų ir jose dirbantys mokytojai turėjo žaibiškai prisitaikyti prie pakitusių – karantino sąlygų, keisti požiūrį į ugdymo procesą, pamokos organizavimą ir darbo metodus. Nuotolinis darbas pažėrė daug iššūkių ir leido atrasti daug galimybių. Apie pakitusią tikrovę, kitokias pamokas, gegužės 8 d. vyko kvalifikacijos kėlimo renginys Užsienio lietuvių mokyklų pedagogams, kurį surengė Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyrius.

 

Nuotolinis renginys sulaukė itin didelio susidomėjimo, ir net trisdešimt penkių aktyvių dalyvių. Organizatorius maloniai nustebino ne tik aktyviai dalyvavę Europos mokyklų mokytojai iš Belgijos, Estijos, malonu buvo susitikti su Vokietijoje įsikūrusios ir daug metų veikiančios Vasario 16-osios gimnazijos pedagogais, su Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokytojais, itin gausiai susirinkusiais, aktyviai diskutavusiais, klausimus kėlusiais Baltarusijos vidurinių mokyklų lietuvių mokomąja kalba pedagogais iš Pelesos ir Rimdžiūnų. Smagu pabendrauti su tokia šviesia, geranoriška, tiek skirtingos patirties turinčia mokytojų bendruomene.

 

Mokymams naudota „Zoom“ konferencijų programa. Susitikimą vedėme lektorės ir Vilniaus lietuvių namų mokytojos Greta Botyriūtė-Skiotienė bei aš, Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė. Mokymai truko net šešias valandas, vyko kūrybingai ir inovatyviai; mokymų medžiaga išdėstyta interaktyviomis metodinėmis priemonėmis, o visi dalyviai su lektorėmis galėjo nuolat bendrauti pokalbių lange, kelti klausimus, išsakyti savo nuomonę, pastebėjimus.

 

Dalijimasis patirtimis pradėtas su dalyviais aptarus, kokias mokymo platformas ar mobiliąsias aplikacijas jie naudoja, taip išskirta ir išgryninta mokymų kryptis bei dalyvių skaitmeninis raštingumas. Labai sėkmingai pristatyta ir išbandyta „Mentimeeter“ programėlė, kurią pasitelkę, ne tik artimiau susipažinome su mokymų dalyviais, bet ir pristatėme apibendrinimo ir medžiagos išgryninimo metodą. Didelio susidomėjimo sulaukė ir „Slack“ darbo platforma, galinti tapti puikia ir saugia alternatyva darbui nuotolinėse pamokose.

 

Antrojoje virtualioje paskaitoje kalbėta apie darbo priemones bei būdus, keliamas motyvacijos ir integravimo bei diferencijavimo galimybių klausimas. Pristatyta ir išanalizuota „Moodle“ platforma, aptartos jos panaudojimo galimybės, pateikti praktiniai pavyzdžiai, išanalizuoti darbo įrankiai. Aptarta, kaip sisteminti medžiagą, kokia svarbi mokiniams darbo aplinka – įvairios schemos ir lentelės; pristatytas darbas „Canva“ programa: informaciniai grafikai, grafinis fasilitavimas (simbolių ir vizualinių elementų naudojimas), pateikti pavyzdžiai, mokytojams pasiūlyta išbandyti programą praktiškai. Seminaras pabaigtas nuotoliniu asinchroniniu praktiniu darbu, esamuoju laiku dėstytojai vykdė  tiesiogines konsultacijas (individualias ir grupėmis). Daug laiko skirta klausimų-atsakymų sesijai.

 

Nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje dirba mūsų mokytojai – visi jie – šaunūs, žingeidūs ir labai labai šiuolaikiški – nebijantys jokių naujovių ir jokių iššūkių. Toks požiūris ir yra – ateities mokyklos prioritetas. Smagu, kad mokytojai ne tik patirtimi dalijosi, bet ir rado gražių žodžių vienas kitam – padrąsinamų, nuraminančių. Smagu, kad net po pasaulį išsibarsčiusi lietuvių mokytojų bendruomenė tokia artima, sava, linkusi bendrauti ir bendradarbiauti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.