Kviečiame teikti paraiškas

Ugdymo įstaigas kviečiame teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje programoje „Zipio draugai ir jos antrojoje dalyje „Obuolio draugai“ bei programoje „Įveikiame kartu 2018–2019 mm.

Šios emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos skirtos vaikų socialiniams ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimams ugdyti: jos moko suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Programos padeda užkirsti kelią įvairioms priklausomybėms, patyčioms, smurtui, (auto)destruktyviam elgesiui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Kiekviena programa įgyvendinama ugdymo įstaigoje vienus mokslo metus.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 6–7 metų vaikams. Ji vykdoma ikimokyklinių ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pirmosiose klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis.

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2000 m. Joje jau yra dalyvavę beveik 200 tūkst. Lietuvos vaikų, paruošta apie 4,7 tūkst. pedagogų. Programa vykdoma 35 pasaulio šalyse.

 

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“, skirta 8–10 metų vaikams. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys arba antroji dalis. „Obuolio draugai“ įgyvendinami visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose kol kas tik lietuvių kalba. Joje dalyvauti gali „Zipio draugų“ programoje dalyvavę ir nedalyvavę skirtingų gebėjimų vaikai. 

Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2012 m. Joje dalyvavo 28 tūkst. vaikų, darbui programoje paruošta 1,2 tūkst. pedagogų. Ši programa ateinančiais mokslo metais bus vykdoma 10 pasaulio šalių.

 

Programa „Įveikiame kartu“, skirta 9–11 metų vaikams. Ji vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų globos namuose ir vaikų dienos centruose lietuvių kalba.

Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2006 m. Programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 2,5 tūkst. pedagogų iš visų apskričių.

 

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2018–2019 m. m. įsitraukti į išvardytas programas, užpildytas dalyvio paraiškas gali siųsti VšĮ „Vaiko labui“ iki gegužės 31 d. elektroniniu arba paprastu paštu.

Programų paraiškų formos, išsami informacija ir kontaktai – interneto puslapyje www.vaikolabui.lt

Daugiau informacijos: VšĮ „Vaiko labui“, el. p. info@vaikolabui.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.