Kūrybinio mąstymo edukacinis projektas „Aš – ateities kūrėjas!“

Sandra Keršienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Ilona Stankevičienė
,
vyr. mokytoja 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasakaitė“ daug dėmesio skiriama vaiko ateities kompetencijų ugdymui. Siekiame ne tik padėti pagrindus sėkmingam mokymuisi mokykloje, bet ir kūrybiškai bei žaismingai per tarpusavyje susijusias veiklas ugdome kompetencijas. 2023 m. kovą–balandį mūsų įstaigos bendruomenė organizavo kūrybinio mąstymo edukacinį projektą „Aš – ateities kūrėjas“. Projekto tikslas – stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kritinio, kūrybinio bei aukštesnio mąstymo gebėjimų ugdymą. Ugdant kūrybinį mąstymą, svarbu sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškai plėtoti, atskleisti jo asmeninių savybių kompleksą: išradingumą, originalumą, produktyvų mąstymą, kūrybinę vaizduotę. Įstaigoje projektai buvo organizuoti atsižvelgiant į H. Gardnerio intelektų įvairovės teoriją. Remiantis šia teorija, visi žmonės pasižymi aštuoniais intelektais, jie kiekvienam iš mūsų reiškiasi skirtingai.

 

Projekto metu pedagogai puoselėdami ir stiprindami įvairius intelektus per kūrybinį, kritinį mąstymą modeliavo smalsumą, tyrinėjimus, kūrybinę raišką skatinančią aplinką bei į projekto veiklas įtraukė ugdytinių tėvelius. „Čiulbuonėlių“ ir „Kodėlčiukų“ gr. mąstymo atradėjų dirbtuvėse pedagogai panaudojo daug šiuolaikiškų, įtraukių ugdymo metodų, žaidybinių veiklų ir jų panaudojimo strategijų („Mąstymo žemėlapius”, „QR kodus”, „Visit Timer”, „Revive: Al Face Animator App”), po kiekvienos užduoties vaikučiai ir tėveliai buvo skatinami nuolat reflektuoti, keliant klausimus, svarstant, su kokiais sunkumais susidūrė, ar išgirdo vienas kitą, kokie jausmai, emocijos aplankė komandos narius priimant vieną ar kitą iššūkį. „Gudručių“ grupės vaikučiai kartu su tėveliais leidosi į galvosūkių labirintą. Išnarplioję kūrybinio, loginio mąstymo voratinklį, vaikai ir tėveliai atrado užslėptus žodžius bei toliau leidosi į muzikinę kelionę. „Spindulėlių“ gr. vaikučiai turėjo nuostabią pažintį su geometrinėmis figūromis: mokytojos įtraukė vaikučius į žaismingas kūrybinio, erdvinio mąstymo veiklas („Muzikinis geometrinių figūrų takelis“; „Geometrinių figūrų detektyvas“; „Ištrauk ir atspėk geometrines figūras“ ir kt.) bei sukūrė įtraukiantį veiklos kontekstą panaudojant vaikų kūrybinius darbelius. Pasitelkdami įvairias formas iš gamtinių, antrinių žaliavų, tėveliai ir vaikučiai pasinėrė į kūrybines dirbtuves.

 

„Pasagėlių“ gr. ugdytiniai kūrybinio mąstymo projekte „Keliauk, atrask, pažink!“ tyrinėjo kosmoso platybes. Kartu su mokytoja iš antrinių žaliavų gamino raketą, pasitelkę skaitmenines 4D technologijas naujoviškai supažindino su saulės sistema, lavino vaizduotę, abstraktų mąstymą. Projekto metu vaikučiai kartu su tėveliais buvo pakviesti į kūrybinio mąstymo erdvę, kurioje gamino kosminius sausainius, kūrė planetas, atliko įvairius eksperimentus. „Vieversėlių“ grupės projekte „Dryžuoto katino laboratorija“ vaikučiai smagiai žaisdami kartu su tėveliais leidosi į tyrimų ir eksperimentų kelionę. Šios kelionės metu vaikai patyrė daug džiugių emocijų, taip apjungiant ugdymąsi su smagia veikla. „Verpstelių“ grupės projekte „Domino dėlioju – taškelius skaičiuoju“ vaikučiai ir tėveliai įsitraukė į žaidimą, papildytą įvairiomis užduotimis („Skaičių debesėlis“ – mokytojos kvietė mesti kauliukus ir iškirpti iškritusius taškus, kol visas debesėlis bus užpildytas skaičiais; „Pilis“ – ant popieriaus lapo nubraižyti pilies kontūrai ir užrašytos skaičiaus, spalvos bei krypties nuorodos, kurių prisilaikant sudėsite pilį ir kt.). „Linksmučių“ grupės mokytojos ir vaikučiai pakvietė tėvelius į kūrybines veiklas: vaikučiai pasitelkę 5 pojūčius atliko loginio ir vizualinio mąstymo užduotėles, išgirdę paukštelių balsus rūšiavo juos pagal spalvas ir sukabino ant medelio. Vaikams patiko iš arčiau apžiūrėti gėles, jas pauostyti, suskaičiuoti, įvardinti spalvas, aiškintis, ko reikia, kad gėlytės augtų ir žydėtų.

 

„Švyturėlių“ grupės kūrybinio mąstymo projekte mažieji piratai keliavo į įvairas salas, kelionės metu patyrė daug nuotykių ir netikėtų atradimų (eksperimentas „Jūros ošimas“ su aliejumi; molbertas „Aš piratas“, „Pagauk ritmą!” ritmiškai judant šokio žingsneliu, mušti ritmą lazdele). Taip pat vaikučiai kartu su tėveliais dalyvavo įvairiose veiklose stengiantis atliepti vaikų domėjimosi įvairovę, pasitelkiant namų apyvokos reikmenis ir kt. („Įstrigę gyvūnai“ – iš sustingusios valgomos želė su pincetu ištraukti gyvūnus, juos suskirstyti; „Stebuklingas raktelis“ – smėlyje surasti pasislėpusius raktelius, suskaičiuoti taškelius ir surasti tinkamą spyną su atitinkamu skaičiumi ir kt.). Lopšelio grupių projektuose taip pat netrūko įdomių kūrybinio, loginio mąstymo veiklų, kuriose vaikučių laukė įvairios užduotėlės („Batų parduotuvė“ – surūšiuok batukus pagal spalvas, pagal kontūrus atrask didžiausią ir mažiausią; „Korys“ – gėlių pievoje atrask geltonus žiedelius ir padėk bitutei sunešti žiedelius į korį; „Kakė Makė ir spalvos“ – padėk aprengti Kakę Makę ir atrask pasislėpusias spalvas grupės aplinkoje; „Miškas“ – įvardink matomus gyvūnus ir padėk jiems rasti kelią namo ir kt.)

 

Siekiant užtikrinti integralų vaikų ugdymą(si) įstaigos sveikatos stiprinimo komandai kilo idėja sukurti įtraukiančią, žaismingą aplinką netradicinėse įstaigos edukacinėse erdvėse – koridoriuose. Taigi, pakvietėme vaikučius ir tėvelius išbandyti iššūkį „Mąstymo koridorius – atspėk ir judėk 2023!“. Čia netrūko kūrybinio, loginio, vizualinio, erdvinio ir kt. mąstymo užduočių. Vaikai aktyviai judėdami įveikė mąstymo koridorių ir patyrė daug džiugių emocijų. Kiekviena grupė gavo padėkos raštus už drąsą, aktyvumą ir dalyvavimą renginyje.

 

Projekto metu įgyvendintas dar vienas uždavinys – skatinti mokytojus bendradarbiauti, dalintis idėjomis ir sumanymais, organizuojant kūrybinio mąstymo veiklas. Vaikų kūrybinio mąstymo ugdymo respublikiniame projekte „Mąstau ir kuriu – ateities pasaulį atrandu“ dalyvavo 28 pedagogai iš įvairių Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Pedagogai savo įstaigose organizavo įvairias veiklas, kurios skatino vaikų loginį-matematinį, lingvistinį (kalbos), muzikinį, erdvinį (vaizdinį), gamtinį, kritinį mąstymą ir kt. Projekto metu įvyko pedagogų gerosios praktinės patirties sklaida, kurios metu buvo sukurtas metodinis leidinys pedagogams „Kūrybinio mąstymo veiklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.