Kuršėnų tremtiniai ir moksleiviai pagerbė partizaną Juozą Lukšą-Daumantą

Dalė Janušauskienė
,
Kuršėnų Daugėlių prog-jos lietuvių kalbos mokytoja

Yra sakoma: „Niekas neužmiršta, niekas nepamiršta…“ Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais, o rugpjūčio 10 d. buvo minimos jo 100-osios gimimo metinės. Šios iškilios asmenybės gyvenimas ir kova už Lietuvos laisvę tapo tikra XX a. antrosios pusės legenda… Prasminga ir gražu, kad vykdydami projektą „Už saugią ir tvarią bendruomenę“ LPKTS Kuršėnų filialo tremtiniai, vadovaujami Marijos Šadlauskienės (LPKTS Kuršėnų filialo vadovė), pakvietė Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos bei Pavenčių daugiafunkcio centro mokinius vykti į kelionę, kurios metu turėjo tikslą aplankyti Lietuvos partizanų memorialą Kryžkalnyje, taip pat iškilmingai paminėti kovotojo už Lietuvos laisvę Juozo Lukšos-Daumanto 100-ąsias gimimo ir 70-ąsias žūties metines.

 

Moksleiviai kartu su tremtiniais bei Aldona Mockevičiene – 1954 birželio 2 d. žuvusio Rimšių k. Papilės apylinkės partizano Juozapo Daknavičiaus dukra – atvykę prie memorialo pirmiausia sustojo į iškilmingą eiseną. Tuomet su vėliavomis ir gėlėmis visi ėjo prie obelisko ir atminimo sienos su Vyčio kryžiaus formos plieno stelomis, kuriose išpjauta apie 11 tūkst. žuvusių partizanų pavardžių. Čia ir vyko iškilmingas minėjimas, skirtas partizano Juozo Lukšos-Daumanto garbingoms datoms paminėti. M. Šadlauskienė priminė svarbiausias šio kovotojo gyvenimo datas, Lietuvos laisvės kovų istoriją. Ji pasakė, kad didžiulė garbė šioje vietoje kalbėti apie tuos tautos didvyrius, kurie negailėdami savęs kovojo už Tėvynės laisvę ir žuvo toje kovoje: vieni miškų tankmėje, kiti susprogdinti žeminėse ar pažeminti, paniekinti miestelių aikštėse. Progimnazijų moksleiviai bei tikybos mokytojas R. Čepas skaitė laiškų, rašytų mylimajai Nijolei Bražėnaitei ir… Tėvynei, ištraukas. Juose išsakoma meilė, ilgesys artimam žmogui, ryžtas kovoti ir niekad nepasiduoti vardan Lietuvos valstybės laisvės.

 

Saulė jau leidosi vakarop, kai palikome Kryžkalnį ir išvykome į namus. Čia išmokome labai svarbią istorijos pamoką: šis memorialas – kalavijas ir žuvusiųjų atminimo siena – kiekvienam čia apsilankiusiam primins, kad Lietuvos laisvė – pamatinė vertybė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.