Kuo puiki kiekviena šventė?

Kalbėdami apie šventes, įvykius, vaikai mokosi analizuoti, veikti kartu, kurti, bendrauti, susitarti, atrasti naują ir dar nepatirtą. Vaikai nuolatos kviečiami apgalvoti, aptarti, kuo ši šventė ypatinga? Kuo skiriasi nuo kitų švenčių? Kaip išsaugoti švenčių tradicijas, akimirkas, prisiminimus?

 

Vaikai diskutuoja. Nuolatos ieško informacijos literatūroje. Kiekvienas sau randa tinkamus būdus, alternatyvas atsiskleisti, tobulėti. Išklausomi visi vaikų sumanymai, idėjos, patirtys, įspūdžiai. Lavėja vaizduotė, kūrybiškumas. Kaip teigia J. Dewey (2014), vienintelis būdas nuolat tobulinti mokymo metodus – tai kurti sąlygas, skatinančias mąstyti, gilintis. Vaikams reikia pateikti tai, kas nauja, įdomu.

 

 

Dirbtuvių laboratorijoje vaikai įgyvendino savo kūrybines mintis, idėjas, lūkesčius. Papasakosime, kuo ypatinga Kaziuko mugės šventė priešmokyklinėse grupėse.

 

Pedagogai ir vaikai diskutavo apie praeitį, istoriją, papročius tradicijas ir amatus. Suprato, kad iš praeities galima daug ko pasimokyti. Suvokė praeities, dabarties ir ateities sąsajas. Ieškojo informacijos įvairiuose šaltiniuose. Domėjosi etnokultūriniais regionais. Virtualiai keliavo po Lietuvą. Domėjosi, kad iš įvairių daiktų, esančių aplinkoje, galima sukurti įvairių daiktų mugei.

 

Ruošiantis Kaziuko mugei ugdėsi vaikų kūrybiškumo kompetencija. Vaikai siūlė idėjas, sprendimus. Stengėsi kokybiškai įgyvendinti sumanymą.

 

Kūrybinės dirbtuvės vyko net keturias dienas, per jas ne tik kalbėjomės apie amatus, amatininkus, dirbinių paslaptis, šimtametes iki šių dienų nepakitusias amatų tradicijas, bet ir kuo tradicijos ypatingos. Susipažinti su amatais tiesiog būtina. Keliavome tradicijų keliais ir pajutome lietuvių darbštumą. Dirbiniai paprastai gaminami rankiniais įrankiais.

 

Pedagogai sukūrė grupėje aplinką, situacijas patirtiniam vaikų ugdymuisi. Ugdytiniai tapo tvariais amatininkais. Visus darbelius atliko iš antrinių žaliavų (jogurto indelių, kartono, medžiagų skiaučių, reklaminių plakatų ir pan.). Pasiruošimas Kaziuko mugei vyko sklandžiai, energingai. Grupėje vyravo kūrybinė aplinka, kuri skatino vaikų kūrybiškumą ir laisvumą kurti, dirbti, gaminti. Smagių emocijų sukėlė ir nuotolinė edukacinė pamokėlė. Vaikų sužadinta kūrybinė laisvė paskatino net neplanuotai kurti darbelius, kuriuos galėtų parduoti Kaziuko turguje. Vaikų darbštumą, norą kartu kurti taip pat labai įkvėpė bendras tikslas. Jie jautė atsakomybę už save ir už grupės draugus. Visi noriai, aktyviai dalyvavo tiek pardavimo, tiek gaminimo procese. Turgus šurmuliavo nuo dainų, skanduočių ir šokių, pvz.: „Nes už gerą žodį tai už dyką atiduoti negaila“, „Kas siūlys, girs – tam visi pavydės, o kas tylės – riestainio skylę turės“.

 

Kompetencijos veikloje „Kaziuko mugė“ ugdomos integraliai. Pažinimo kompetencija – per problemų sprendimą, pokyčių vertinimą, alternatyvų paiešką, ekonominių ir ekologinių pasekmių įvertinimą, finansinį raštingumą.

 

Vaikai mokėsi suvokti pinigų vertę, santykį tarp vertės, kainos, pelno. Aptartos daiktų kainos. Kiek daugiau, kiek mažiau? Kodėl kainos parašytos?

 

Ugdytiniai kėlė klausimus: „Kas daugiau, ar 50 euro centų moneta ar 5 eurų monetos?“, „Ar mano sukurtas darbelis vertas 2 eurų monetos?“, „Ar dvi monetos po 50 euro centų lygu vienam eurui?“, „Jei prašysiu trijų eurų, už uždirbtus pinigėlius galėsime nusipirkti saldainių?“… Taip pat atsiskleidė vaikų verslumo kompetencijos elementai. Jie suvokė pridėtinės vertės kūrimo ir naudojimo galimybes (pvz.: „reikia pagaminti daugiau prekių“, „užsidirbsime daugiau pinigų“ ir pan.).

 

Gražiausios vaikų mintys ir idėjos.

„Muiliukus labai greitai išpirko, kitą kartą reikės jų daugiau padaryti.“

„Neturėjome, kur sudėti nupirktas prekes, reikės pasidaryti krepšelius su rankenomis.“

 

Ugdytiniai išmoko planuoti, kurti produktą, reklamuoti, jį parduoti, strateguoti ir kaupti kapitalą. Kūrybingos, įdomios veiklos reikalingos dirbant su priešmokyklinio amžiaus vaikais. Jie ima suprasti darbo (amato) reikalingumą, svarbą ir vertę. Suvokia, kad kiekvienas darbas yra svarbus ir gerbtinas. Už darbą gaunamas atlygis. Ugdosi pagarbą gerai atliekamam darbui. Nusiteikia visus darbus atlikti kiek įmanoma geriau. Surinktus pinigėlius panaudos geriems tikslams.

 

Sigita Žusinienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Diana Markevičienė

mokytoja metodininkė

Inga Bajorūnienė

mokytoja metodininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.