Konferencija „Tvarumas švietimo įstaigoje”

Ieva Grušaitė
,
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė

Kovo 20 d. įvyko nuotolinė konferencija „Tvarumas švietimo įstaigoje“ skirta Žemės dienai paminėti. Seimo narių Domo Griškevičiaus ir Tomo Tomilino patarėja / padėjėja Fausta Roznytė pasidalino norima įgyvendinti idėja ,,Miesto šiltnamiai – bendrystės derlius“. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Daiva Rozgaitė-Udrienė papasakojo apie kūrybiško tvarumo principai dailės ir technologijų pamokose – smagu matyti kokių nuostabių tvarumo idėjų sugalvoja patys mokiniai. Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Vaida Noreikienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė pristatė projektus, kuriuos įgyvendinę gavo gamtosauginę vėliavą. Labai smagu, kad tvarumo idėjos ir žalieji įgūdžiai pradedami ugdyti nuo mažų dienų.

 

Aš, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Ieva Grušaitė, pristačiau įgyvendinto „Nordlplus“ projekto „Green skills for greener life“ rezultatus ir paruoštą metodinę priemonę. Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Lekėčių skyriaus matematikos ir IT mokytoja metodininkė Rūta Krikštopaitienė pristatė „Erasmus+“ projekto „Tvari ekomokykla rytoj“ akimirkas ir įgyvendintas užduotis. Mokytoja paminėjo, kad dalyvaudama projekte su užsienio šalių partnerėmis kaimo mokyklomis sustiprino žinias apie žaliuosius įgūdžius ir pastebėjo, kad vaikai, kurie dalyvavo šiame projekte, tapo drąsesni ir kūrybiškesni. Po visų pranešimų konferencijos dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusijas ir daugelis suprato, kad tvarumo ir žaliųjų įgūdžių pritaikymas įmanomas kiekvienoje pamokoje. Džiugina toks didelis Lietuvos švietimo įstaigų aktyvumas ir dalyvavimas gamtosauginiuose projektuose, kuris skatina apmąstyti ir priimti aplinką tausojančius, kiek įmanoma ekologiškesnius sprendimus!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.