Konferencija „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“

Sandra Kazelskienė
,
Klaipėdos Gedminų progimnazijos matematikos mokytoja

Gyvename pasaulyje, kuriame vyrauja informacinių technologijų kultūra. Mokyklos labai sparčiai ir įvairiais būdais taiko informacines technologijas. Įvairiomis programomis ir kompiuterine technika paįvairinamas pamokų dėstymas. Pamokos virtualioje erdvėje dar labiau paspartino mokslo skaitmenizavimą. Jei pradžioje tai atrodė neįveikiama, dabar, visa bendruomenė, kuo puikiausiai tvarkosi ugdydama vaikus nuotoliniu būdu.

 

Gruodžio 10 d. VšĮ „Edukateka“ ir Klaipėdos Gedminų progimnazija surengė respublikinę nuotolinę konferenciją „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi apie švietimo įstaigos, kaip gyvosios organizacijos raidą, kurioje kiekvienam įstaigos mokiniui ir pedagogui sukuriama terpė augti ir siekti geresnių asmeninių rezultatų pagal individualius gebėjimus ir poreikius.

 

Konferencijoje, sulaukusioje gausaus prisiregistravusių klausytojų skaičiaus, net 28 kolegos iš visos respublikos dalijosi patirtimi apie organizuojamas veiklas, skatinančias mokinių ir pedagogų kūrybiškumo raišką.

 

Tokiuose pranešimuose, kaip: „Skaitmeniniai mokymo(-si)  įrankiai: naujos ugdymo proceso formos ir galimybės“, „Mokinių ir mokytojų kūrybiškumo plėtojimas taikant IKT inovacijas tarptautinių projektų kontekste“, „Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių ugdyme“, „Sėkmingas vaiko ugdymas taikant inovatyvius mokymo(si) metodus“, „IKT pamokinėje ir popamokinėje veikloje“, pristatyti pažangūs mokymo metodai ir priemonės, jų taikymas ugdymo procese. Kalbėta apie tai, kaip skaitmeninės priemonės paįvairina ugdymo procesą, padeda mokiniams suvokti mokomąją medžiagą, skatina domėjimąsi ir motyvuoja saviugdai.

 

Mokytojai dalijosi darbo patirtimi ir galimybėmis: „Google“ skaičiuole „Flippity“, mokymui(si) skirta programa „Quizlet“, pateikčių rengykle „Prezi“, žodžių debesų meno kūrėju „Wordart“, mainų ir publikavimo priemone „Padlet“, pristatė pačių sukurtas priemones ir užduotis. Pristatyti sąveikieji robotukai „Photon“, „Bee Bot“, kurie yra puiki priemonė mokytis šifravimo bei problemų sprendimo, programavimo pagrindų.

 

Pranešimu „XXI amžiaus pamoka“ pristatytos tarptautinio projekto „Nord Plus Junior“ veiklos. Be įvairiausių ugdymo metodų, refleksijos ar įsivertinimo instrumentų, metodinių priemonių, parengti pranešimai apie mokinių ir mokytojų emocijas, savęs ir tarpusavio pažinimą: „Labas! Aš sugrįžau! Kaip padėti iš užsienio grįžusiam vaikui integruotis į mokyklos bendruomenę“, „Mokytojo ir mokinio savęs pažinimas ir saviraiška“, „Žaidžiu – mokausi, patiriu teigiamas emocijas, esu susitelkęs“.

 

Taigi, respublikinė nuotolinė konferencija, subūrusi tikrai nemažą būrį dalyvių, tikriausiai nenuvylė nei vieno klausytojo ir buvo labai naudinga. Labai gera, kad galime pasinaudoti galimybe dalintis gerąja patirtimi, ne tik duoti, bet ir imti, semtis naujų idėjų, naujų metodų ir neatidėliojant išbandyti juos savo darbe, savo pamokoje. Tikiu, kad puoselėdami tiek idėjų, patirties ir kūrybiškumo ne tik auginame savo mokinius, bet dalindamiesi tobulėjame patys.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.