Kompetencijomis grįstas ugdymas – kas daro įtaką mokinių pasiekimams?

Jūratė Butkuvienė
,
Šiaulių Stasio Šalkauskio g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujintas ugdymo turinys, nauji bendrieji ugdymo planai (ypač būsimiesiems trečiokams gimnazistams), išorinio vertinimo kaita – tai temos, kuriomis pastaruosius mėnesius diskutuoja švietimo bendruomenė. Ne išimtis ir Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija.

 

Mūsų gimnazijoje vykdomos „Kokybės krepšelio“ programos veiklos, jų reflektavimas paskatino veiklų patirtimi dalintis su visos šalies kolegomis: organizavome respublikinį forumą „Kompetencijomis grįstas ugdymas – kas daro įtaką mokinių pasiekimams?“.

 

Pastaraisiais metais švietimiečių lūpose labai dažnai skambėjo žodis „kompetencijos“. Mes, mokytojai, jau visi žinome, kokių kompetencijų ugdymas numatytas atnaujintose bendrosiose programose. Tačiau mūsų gimnazijos organizuoto forumo pranešėjas dr. Aurimas Marijus Juozaitis aiškiai, paprastai, bet labai įtaigiai parodė, kad visas numatytas ugdyti kompetencijas apima kompetencija, kurią būtina išugdyti mokiniuose ir, kurią nuolat tobulinti turi ir patys mokytojai – tai kompetencija MYLĖTI. Suintrigavo pranešėjas forumo dalyvius ir paskatino giliems apmąstymams, o gal net ir tolimesnėms diskusijoms jau kituose renginiuose.

 

 

Neatidėliotinas diskusijas sukėlė ir antrasis forumo pranešėjas – Šiaulių valstybinės kolegijos Informacinių technologijų centro vedėjas Donatas Daugirdas, kuris praktiniais pavyzdžiais parodė – Dirbtinis intelektas čia, kartu su mumis ir jis jau niekur nedings. Reikia mums išmokti ir išmokyti tinkamai pasinaudoti jo galimybėmis, kaip jau puikiai išmokome panaudoti ugdymui(si) išmaniuosius telefonus, o išmanieji ekranai tapo jau mokyklų kasdienybė.

 

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija turi ambiciją tapti Ateities įgūdžių mokykla. Gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė tai pristatė savo pranešime „Kuriame ateities įgūdžių mokyklą. Istorija ir vizija“.

 

Kaip atnaujinto ugdymo turinio diegimui pasiruošę S. Šalkauskio gimnazijos mokytojai su kolegomis iš visos Lietuvos diskutavo meistriškumo pamokose. Kas motyvuoja mokinius? Kokia pagalba ir kada yra paveiki? Kaip socialiniai partneriai padeda gimnazistams tobulinti kompetencijas ir ugdytis įgūdžius? Kaip ugdysime Gyvenimo įgūdžius? Kokia patyriminė veikla labiausiai skatina mokinius domėtis gamtos mokslais? Tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieškojo meistriškumo pamokų dalyviai. Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus kolegos rado ir pristatė forumo refleksijoje.

 

„Non scholae, sed vitae discimus“ („Ne mokyklai, o gyvenimui mokome“) – tai mūsų gimnazijos šūkis, kurio realizavimą mokyklos kasdienybėje, tikimės pamatė gimnazijos svečiai.

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.